Soutěž Marketér roku

Česká marketingová společnost se kromě svého základního poslání věnuje několika proiritním a řadě vedejších aktivit. Tyto akce tvoří celoroční nápň vrcholových orgánů i členské základny Společnosti. Lokalizovány jsou od ústředí až po vzdálené regiony a zasahují marketingovou sféru celé České republiky. K prvořadým stálým aktivitám patří pořádání soutěže Marketér roku.

Proč právě Marketér?

Prezidium České marketingové společnosti vyhlašuje od roku 2005 každoročně soutěž Marketér roku, jejímž cílem je výběr osobností, které se podílejí na úspěšném rozvoji vlastní firmy či instituce, i na rozvoji marketingu všeobecně.

Česká marketingová společnost vyhlásila soutěž o titul Marketér roku 2023, nad níž opět převzala záštitu osobnost světového marketingu prof. Philip Kotler. 

Hlavním cílem soutěže, stejně jako cílem činnosti České marketingové společnosti, je přispívat k rozvoji marketingu v Česku, popularizovat výrazné osobnosti oboru a vyzdvihnout jejich odbornou úroveň. Jsme přesvědčeni, že promyšlený a cílený marketing je jedním z důležitých faktorů zvýšení konkurenční schopnosti naší ekonomiky. Devatenáctý ročník se opět zaměřil především na hodnocení přínosu konkrétních marketingových projektů. Jeho součástí byla i kategorie pro vysokoškolské studenty Marketér roku – Junior. 

 

Pravidla soutěže a přihlášky

Ohlasy v médiích