Časopis Marketing a komunikace

Časopis každé organizace je vždy významným prostředkem, který umožňuje a usnadňuje kontakt mezi jejími členy, seznamuje kontinuálně členskou základnu se všemi aktivitami a v neposlední řadě ji informuje vybranými příspěvky o vývojových trendech v daném vědním oboru i o těch aktuálních otázkách, které mohou její členy zajímat.

Odborný časopis České marketingové společnosti, vychází 4x ročně. Čtvrtletník, který již více než 30 let přináší odborné poradenství a zkušenosti z marketingové činnosti z pera odborní ků, vytváří platformu pro sdílení zkušeností a dovedností, informuje o činnosti ČMS, seznamuje s možnostmi vzdělávání v marketingu. Je určen především předplatitelům, fyzickým osobám i kolektivním členům ČMS. Jedno vydání přečte 20 000 pravidelných čtenářů, je k dispozici na odborných veletrzích, výstavách, konferencích, seminářích, workshopech, všem členům vědeckotechnické společnosti, učitelům marketingu na řadě vysokých škol, např. Vysoká škola ekonomická, VŠ báňská, VŠ kreativní komunikace, VŠ finanční a správní, VŠ T. Bati ve Zlíně, Fakulty sociálních studií UK a dalších.

On-line verze bude k dispozici po 1.10.2024

Marketing a komunikace 2/2024

Úvodník
AI

GenAI ve světě marketingu: Budování udržitelné konkurenční výhody v digitálním věku
Ing. Petra Jílková, Ph.D.

AI a její dopady na pracovní pozice v marketingu
Ing. Ondřej Pešek, Ing. Jan Mareš, Ph.D.

Rizika umělé inteligence v marketingu
Ing. Mgr. Luděk Nezmar, MBA

Které faktory budují zákaznickou věrnost v e-commerce?
Doc. Ing. Veronika Večeřová, Ph.D.

Značka ako reklamné posolstvo v digitálnych hrách
Doc. Mgr. Zdenko Mago, Ph.D.

Ekonomický model hodnoty designu
Doc. Ing. Eva Šviráková, Ph.D.

LASSELSBERGER a inteligentní řízení: Jak digitalizace a AI revolučně mění komunikaci a procesy v průmyslu keramických obkladů
Ing. Jaroslav Šafránek, František Soukup, Dipl. ekonom Petr Machoň, Ing. Pavla Nováková

Od rodinné tradice k podnikatelskému odkazu: Evoluce rodinných firem v éře inovací a umělé inteligence
Ing. Andrea Tomášková, Ph.D. , PhDr. Ladislava Knihová, Ph.D.

Z PRAXE: SUPER BOWL - výnimočná udalosť vo svete športu a zážitkového marketingu
Doc. Mgr. Edita Štrbová, Ph.D. 24

Z PRAXE: #FandímeSpolečně. Coca-Cola realizovala největší hokejovou kampaň ve své histori
Václav Koukolíček

30 let oborové asociace výzkumu trhu a veřejného mínění SIMAR

Marketingový glosář

RECENZE: KNIHA – kulturní hodnota i tržní produkt
Prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

ZE ŽIVOTA ČMS

VÝSLEDKY SOUTĚŽE: MARKETÉR ROKU 2023

 

Mezi čtenáři časopisu Marketing a komunikace najdete marketingové ředitele, specialisty, lektory, manažery, další specialisty z agentur, od borných vědeckých pracovišť, učitele VŠ, SŠ. Většinou se jedná o lidi s VŠ vzděláním, na pozici vyššího nebo středního managementu, nebo pozici specialistů, kteří se podílí na přípravě marketingových a komunikačních strategií firem či škol a spolurozhodují o jejich vývoji.

ČMS je partnerem soutěže Zlatý středník, Popai, veletrhů Reklamy a Polygraf, konferencí VŠE, zapojuje se do aktivit Czech Industry Challenge a do soutěží firemní komunikace, organizované sdružením Czech Top 100. Spolupracuje s AKA, AČRA, SIMAR a řadou dalších subjektů. Účastníkům partnerských aktivit je časopis Marketing a komunikace rovněž k dispozici.

V čem je časopis Marketing a komunikace jedinečný? 

 • Zachycuje teoretický i praktický vývoj v marketingu odborníky v uplynulých 30 letech
 • Vytváří platformu pro sdílení zkušeností a dovedností v marketingu, seznamuje s pozitivními i negativním příklady
 • Přináší důležité poznatky, nové pojmy, doporučuje aktuální odborné tituly ke studiu
 • Časopis čte pravidelně 20 000 čtenářů z řad marketingových manažerů, specialistů z praxe, agentur, vysokých škol, vědeckých pracovišť, dalších odborníků…
 • V současné době je časopis tohoto zaměření jediný na trhu!

Redakční rada

Redakční rada časopisu Marketing & komunikace je sbor předních marketingových odborníků, kteří posuzují předložené příspěvky a hodnotí jejich úroveň. Nejkvalitnější z nich jsou schváleny ke zveřejnění v příslušných tematicky zaměřených číslech časopisu. V redakční radě zasedají známé osobnosti, z nichž většina má i bohaté publikační a pedagogické zkušenosti.

Redakční rada časopisu Marketing & komunikace připravuje a vždy ve čtvrtém čísle časopisu publikuje tématické zaměření čísel následujícího ročníku. Autoři se tak mohou orientovat podle našeho časového harmonogramu a nepromeškají vhodný termín pro zaslání svého příspěvku.

 • Doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. (předsedkyně redakční rady)
 • Ing. Tomáš David
 • Prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
 • PhDr. Naděžda Krohová


Marketing a komunikace 1/2024

Úvodník
Ing. Petr Uchytil, MBA

ČEŠI A REKLAMA 2024 Výzkum postojů české veřejnosti k reklamě
Doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.

Budoucnost je hybridní: kombinace výzkumu a analýzy AI při testování kreativy s cílem maximalizovat její efektivitu
Věra Šídlová

Proměny marketingové komunikace
PhDr. Ladislava Knihová, Ph.D., MBA

Privátní značky - popelka nebo královna?
Andrea Vozníková

Výkon vs. brand v B2B marketingu
Tomáš Soukup

TISK FUNGUJE! Kampaň na podporu tisku České unie vydavatelů
PhDr. Jan Pochman

Cancel culture v oblasti marketingové komunikace
Mgr. Pavel Sládek, Ph.D., Ing. Ondřej Pešek

Z PRAXE: Podnikatelský příběh jednoho obchodníka z Moravy
Ing. Natálie Brtnická

ROZHOVOR: Jak se dělá komplexní komunikační strategie širokého portfolia brandů

Marketingový glosář

RECENZE: Science communication-úvod do komunikace vědy
Prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

RECENZE: AI – artificial intelligence , absolutní imperátor, nebo aktivní informátor, nebo aktivizační inspirátor?
Prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

ZE ŽIVOTA ČMS

Zásady publikování v rámci časopisu Marketing a komunikace

Pravidla pro zpracování článků a podkladů pro přispívající autory časopisu:

 • Redakční rada přijímá články psané v MS Word, velikost písma 12, typ písma Times New Roman, v rozsahu max. 4 stran včetně obrázků a grafů při řádkování 1,5. Obrázky a grafy je třeba číslovat a uvést na ně odkaz v textu článku.
 • Obrázky, grafy či tabulky přikládejte k textům jako samostatné soubory (ve formátu jpg, pdf, eps, ai, apod.).
 • Počet položek v seznamu literatury je třeba omezit na nejnutnější rozsah – maximálně 5 položek, z důvodu rozsahu časopisu.
 • U článku je třeba pod názvem uvést jméno autora (autorů), včetně titulů a s uvedením instituce, kde autor (autoři) působí.
 • Osobní fotografie autorů se uveřejňují jen ve specifických případech podle rozhodnutí redakční rady.
 • Spolu s článkem je třeba odevzdat summary v anglickém jazyce, v rozsahu 3-5 řádek.
 • Autoři předáním článku zodpovídají za jeho původnost, řádné uvedení citací a za to, že článek nebyl a není uveřejňován jinde.
 • Články podléhají anonymnímu recenznímu řízení v rámci redakční rady časopisu.
 • Důvody neuveřejnění článku sděluje na požádání autora (autorů) sekretariát ČMS podle výsledků recenzního řízní v době po vydání daného čísla

Možnosti inzerce  v časopisu Marketing a komunikace

Odborný časopis České marketingové společnosti, vychází 4x ročně. Časopis přináší především odborné poradenství v marketingu, vytváří platformu pro výměnu a sdílení zkušenosti a dovedností, seznamuje s informacemi ze života ČMS, možností dalšího vzdělávání, doporučuje i kvalitní odbornou literaturu. V seriálu Jak se stát úspěšným marketérem radí, poskytuje rady a inspirace, jak na to.

 • ISSN: 1211-5622 - MK ČR E 11218
 • Periodicita: čtvrtletník
 • Formát strany: A4 210mm x 297mm
 • Zrcadlo pro sazbu: 184mm x 262mm Spad: 3mm
 • Tisková technika: ofsetový tisk, barva: 4/4
 • Papír: křídový bílý matný, 170g/m2 obálka, 135g/m2 blok
 • Rozsah textové strany: 1 800 zn. včetně mezer
 • Podklady pro tisk: PDF/X-1a:2001, 300 dpi, CMYK
 • Uzávěrky pro dodání podkladů:
  1. číslo: 10. února (vychází 31. 3.)
  2. číslo: 10. května (vychází 30. 6.)
  3. číslo: 10. srpna (vychází 30. 9.)
  4. číslo: 30. října (vychází 5. 12.)
 • Formáty inzerce: 1/1 str. - 1/2 str. - 1/4 str.
 • Kontakt: PhDr. Naděžda Krohová