Klub učitelů marketingu ČMS

Klub učitelů marketingu (KUM-ČMS) je profesní klub sdružující členy České marketingové společnosti (ČMS) z řad učitelů marketingu různých stupňů škol a vzdělávacích institucí, které se zabývají edukací v marketingových oborech, a to v rámci České republiky a Slovenska. Do řady aktivit klubu se mohou zapojit také studenti a další zájemci o výuku marketingu a komunikace.

Aktivity klubu jsou zaměřeny zejména na organizaci seminářů, konferencí, diskusních fór a workshopů, publikační činnost, výměnu kontaktů a organizaci meziuniverzitních stáží, zprostředkování informací o konaných akcích v oboru, či poradenství pro začínající učitele marketingu. Významná je i tvorba platformy pro zapojení studentů a studijních skupin do celostátních a mezinárodních projektů, jako je studentská soutěž prací na zadané téma z oblasti marketingové komunikace Mladý delfín (součást soutěže Marketér roku pořádané každoročně ČMS).

Podmínkou zapojení do KUM-ČMS je individuální nebo kolektivní členství v České marketingové společnosti, neboť klub je podsekcí této prestižní organizace. Klub neustále zvyšuje aktivitu a několikrát do roka pořádá pro své členy i další odborníky z oblasti marketingu semináře a profesní setkání. K nejvýznamnějším patří každoroční podzimní seminář připravovaný v rámci aktivit České marketingové společnosti, který se těší velkému zájmu odborné veřejnosti.

S přihláškou do Klubu učitelů marketingu vám pomůže sekretariát ČMS (info@cms-cma.cz) nebo vedení klubu (libor.necas@vsb.cz). Těšíme se na spolupráci a rádi Vás uvítáme na našich akcích.

Ing. Libor Nečas, Ph.D. - předseda KUM

  

Vlastní odborné semináře KUM-ČMS:

6.4.2016 Koncepce výuky marketingu na vysokých školách VŠE v Praze
5.5.2016 Posílení vztahu marketingové teorie a praxe VŠB-TU Ostrava
16.3.2017 Jak podpořit efektivitu výuky marketingu a komunikace FSV, UK Praha
15.5.2018 Kam směřuje marketing, komunikace, vzdělávání, společnost a svět? VŠMVV Praha
25.4.2019 Věda o marketingu a marketing vědy VŠO v Praze
4.5.2023 Marketing a reklama v proudu času VŠFS Praha
7.5.2024 Marketing a komunikace v současném elektronickém světě VŠO v Praze

Spoluorganizace na seminářích ČMS a KUM-ČMS:

5.11.2015 Vzdělaný marketér – cesta k úspěchu firmy Klub Lávka
30.11.2016 Zkušenosti marketingově orientované firmy Klub Lávka
22.11.2017 Marketing 4.0 – kvalita a budoucnost marketingu Millenium Plaza
21.11.2018 Co očekávají marketéři od médií Bastion restaurant
20.11.2019 Reklama drahá nebo účinná? Tančící dům
9.11.2021 Přichází nový marketing? Restaurace Ateliér Petřín
22.11.2022 Marketing v době turbulentní Tančící dům
22.11.2023 Komunikace mezi bublinami Hotel Leonardo

Spolupráce na akcích univerzit:

25.4.2019 Kreativní strategie, strategie kreativity VŠKK Praha
5.5.2020 Odborné kolokvium e-MOTION Oponice, SR
27.6.2023 Marketingové mistrovství: Odemykání úspěchu v moderní době VŠFS Praha

Studentská soutěž Mladý delfín:

Rok 2016 Jak komunikovat značku Made in Czech Republic ve vybraném regionu světa
Rok 2017 Jak úspěšně komunikovat české výrobky na tuzemském trhu
Rok 2018 Jak úspěšně komunikovat školu na které studuji
Rok 2019 Jak úspěšně komunikovat aktuální ekologická témata v Česku
Rok 2020 Jak úspěšně komunikovat aktuální téma omezení šíření koronaviru v Česku
Rok 2021 Jak úspěšně komunikovat problematiku udržitelného rozvoje v Česku
Rok 2022 Jak úspěšně komunikovat problematiku energetických úspor pro překonání krize
Rok 2023 Jak úspěšně komunikovat regionální produkt na tuzemském trhu

Participace na projektech:

2017-2023 CEPUS - spolupráce v rámci výměnného programu pro univerzitní studia / stáže pedagogů