Vzdělávací projekty České marketingové společnosti

Od roku 1991 byly pravidelně pořádány odborné konference reflektující aktuální témata. Začátkem devadesátých let to to byla do značné míry „osvěta“ zaměřená na základní poznatky a  možnosti využití marketingu v nových společenských i ekonomických podmínkách. V té době poskytovali členové vedení ČMS pravidelné odborné konzultace zájemcům o marketing.

V letech 2010 – 2014  realizovala odborné školení marketingových pracovníků členských organizací v rámci grantu „Vzděláváním zaměstnanců členů ČMS k posílení jejich adaptability“.  Od založení společnosti je také rozvíjena spolupráce s vysokými školami, studenti jsou zapojováni do aktivit společnosti  a důležitá je i komunikace s dalšími odbornými asociacemi.

Od roku 1997 probíhá program certifikace marketingových odborníků, který je postaven na praktických dovednostech, zkušenostech, celkovém výsledku dosavadní práce uchazečů o certifikát. Začátkem nového tisíciletí převzala ČMS koordinaci a organizaci dlouhodobého výzkumu postojů České veřejnosti k reklamě, který probíhá již od roku 1993 a dává tak možnost sledovat změny v této oblasti.