Marketér roku 2007

Česká marketingová společnost vyhlásila oficiální výsledky 3. ročníku soutěže Marketér roku 2007.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Marketér roku, každoročně pořádané Českou marketingovou společností, se uskutečnilo 21. května 2008 v divadelním sále Klubu Lávka v Praze. Moderátorem večera byl Jan Pokorný. Záštitu nad letošním ročníkem této soutěže převzali Philip Kotler, „guru" světového strategického marketingu a čestný Marketér roku 2005, a Ernest Kulhavy, významný světový marketingový odborník z Rakouska a čestný Marketér roku 2006.

Výsledky odrazily postoje hodnotící komise, které předsedal prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. (katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd, Elektrotechnická fakulta ČVUT) Hodnotící komise do soutěže nominovala 13 kandidátů, z nichž pět obdrželo sošky malého skleněného delfína a velký modrý delfín z tradičního českého skla se stal trofejí hlavního vítěze soutěže. Letos poprvé hodnotitelská komise udělila také dvě další ceny, Zlatého delfína a Zeleného eko-delfína. Ostatní nominovaní obdrželi kromě diplomů také hodnotné věcné ceny věnované sponzorskými a na soutěži spolupracujícími organizacemi.

 

Marketér roku 2007
výsledky hodnocení a udělené ceny

 

Titul Marketér roku 2007 a hlavní cena Velký modrý delfín

 • Ing. Eva Štěpánková - majitelka kosmetické firmy Ryor, a. s.

 

Zlatý delfín

 • Ing. Martin Fousek, Ph.D., marketingový ředitel akciové společnosti Bohemia Sekt - za významný dlouhodobý přínos v oblasti marketingové strategie

 

Zelený EKO-delfín

 • Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA, odborný konzultant, energetický auditor a ředitel střediska pro obnovitelné zdroje a úspory energie EkoWATT - za využití marketingového přístupu v ekologii

Malý delfín

 • Ing. Miloslav Čermák, generální ředitel a předseda představenstva výrobního družstva Sněžka Náchod - za uplatnění marketingové koncepce při transformaci firmy
 • Ing. Vladimir Dohnal, předseda představenstva akciové společnosti Top Hotels Group - za rozvoj marketingu v oblasti služeb
 • Mgr. Božena Jirků, výkonná ředitelka Nadace Charty 77 - za uplatnění marketingového přístupu v neziskové sféře
 • Ing. Jaromír Linhart, jednatel společnosti Potraviny INTRAL - za marketingovou podporu regionálního podnikání
 • Luboš Josef Marek, CM ČMS, ředitel společnosti Werbung Bohemia - za rozvoj marketingové komunikace

 

Diplomy za úspěšnou nominaci do soutěže

 • Alena Exnerová, starostka obce Soutice
 • Ing. Hana Kamińska, ředitelka marketingu PENAM a. s.
 • Ing. David Krajný, prezident společnosti RE/MAX ČR
 • Šárka Šebková, jednatelka Institutu certifikovaného vzdělávání
 • Mgr. Rudolf Volhejn, ředitel Střední školy propagační tvorby a polygrafie ve Velkém Poříčí.