Marketér roku 2015

Česká marketingová společnost vyhlásila oficiální výsledky 11. ročníku soutěže Marketér roku 2015.

V podvečer 19. května 2016 se v příjemném klasickém prostředí Divadelního sálu Klubu Lávka s historickým rámcem Karlova mostu a působivým výhledem na Hradčany odehrálo finále soutěže 11. ročníku Marketér roku 2015. Večerem provázel excelentní moderátor Karel Voříšek a Swing kvartet Ivana Smažíka se zpěvačkou Evou Emmingerovou zpříjemnil večer všem zúčastněným.

Pro vítěze byly připraveny sošky křišťálových delfínů z českého skla v čele s Velkým modrým delfínem v působivém designu z dílny uměleckého skláře Vladimíra Zubričana. Na oceněné i nominované čekaly kromě diplomů i mnohé věcné dary od sponzorů a partnerů soutěže. Kromě hlavních cen udělila hodnotitelská komise i několik zvláštních ocenění za mimořádné aktivity a úspěšné inovativní marketingové projekty.

Hodnotitelská komise soutěže Marketér roku 2015

Hodnotitelská komise, schválená předsednictvem České marketingové společnosti, pracovala v následujícím složení:

Předseda: prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc., katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd ČVUT v Praze
Členové: JUDr. Jan Levora, výkonný ředitel Českého sdružení pro značkové výrobky | Ing. Blanka Bukovská, šéfredaktorka Brands&Stories | Ing. Jiří Mikeš, hostující profesor, VŠE Praha | Ing. Zdeněk Liška, emeritní generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy | Ing. Tomáš David, tajemník sdružení Czech Top 100 | Ing. Ondřej Typolt, Olympus | prof. Ing. Jaromír Veber, CSc., Vysoká škola podnikání a práva v Praze

 

Marketér roku 2015 - laureáti soutěže

 

Velký delfín – hlavní cena soutěže

 • Mgr. Miroslav BOBEK, Ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy - za marketingové aktivity dosahující vysoké i mezinárodní uznání

 

Růžový delfín - zvláštní cena

 • Ak. mal. Petra FUNDOVÁ, Burda Praha, s.r.o. – generální ředitelka - za komplexní marketingový projekt na podporu prodeje produktů a služeb

 

Červený delfín - zvláštní cena

 • Michal FINTA, dámejídlo.cz – ředitel marketingu CZ/SK - za úspěšnou marketingovou strategii nového produktu s významným podílem na trhu

 

Zlatý delfín - zvláštní cena hodnotitelské komise

 • Ing. Lenka KROUPOVÁ, HEINEKEN ČR, a.s. – Group Brand Manager - za komplexní a dlouhodobě účinnou komunikaci značky

 

Zlatý delfín - zvláštní cena prezidia ČMS

 • Ing. Přemysl FILIP, MSc., Nadační fond Českého rozhlasu, organizátor sbírky Světluška – ředitel organizace za úspěšnou marketingovou strategii v rámci společensky významného projektu Světluška

 

Duhový delfín - zvláštní cena prezidia ČMS

 • Daniel JESENSKÝ, Ph.D., MSc., MBA, DAGO, s.r.o. – Managing partner - za významné výzkumy, aktivity a vzdělávací činnost v oboru POP a POS médií
 • Ing. Eva STEJSKALOVÁ, Regionální televize CZ, s.r.o. – majitelka, jednatelka - za dlouhodobý úspěšný rozvoj projektu regionálního televizního vysílání
 • David VEJTRUBA, p.k. Solvent, s.r.o. – marketingový ředitel - za nový koncept maloobchodní strategie v oboru drogerie

 

Malý delfín

 • Ing. Liana HRABÁLKOVÁ, Vinařství Ludwig, s.r.o. – marketingová ředitelka - za spojení výroby kvalitního produktu s charitativním počinem
 • Ing. Jaromír KŘÍŽ, Merkur toys, s.r.o. – ředitel a jednatel - za obnovení českého produktu Merkur a jeho uvedení na tuzemský i mezinárodní trh
 • Ing. Jan MAŇAS, CSc., Amper Market, a.s. – Marketing manager - za marketingovou podporu komplexního podnikatelského záměru v oblasti energetiky
 • Mgr. Blanka MARKOVÁ, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava vedoucí útvaru Vztahy s veřejností - za úspěšné řízení komunikační kampaně vysoké školy
 • Vít PANOCHA, Vřídlo, výrobní družstvo – obchodní ředitel a zástupce předsedy VD - za úspěšnou marketingovou koncepci výrobního družstva zaměřenou na domácí i zahraniční trh
 • Ing. Marek PAVLAS, BigMedia, s.r.o. – CEO - za produktovou inovaci pro plánování a vyhodnocování marketingových kampaní venkovní reklamy
 • Ing. Marcela VLČKOVÁ, MOIRA CZ, a.s. – výkonná ředitelka - za úspěšné vytvoření vlastní prodejní sítě

 

Pamětní plaketa ČMS

 • Český svaz vědeckotechnických společností - za dlouhodobou podporu vědeckotechnického rozvoje a spolupráci s členskými organizacemi včetně ČMS

 

Diplom za úspěšnou nominaci marketingového projektu

 • Jitka BĚLUŠOVÁ, Fórum Karlín, s.r.o. – jednatelka společnosti, CEO
 • PhDr. Marie JÍRŮ, Centrum andragogiky, s.r.o. – majitelka společnosti
 • Ing. Blanka KOCOURKOVÁ, CSc., Pelero CZ, o.s. – předsedkyně představenstva
 • Pavel KRÁLÍČEK, Gentleman Store, s.r.o. – zakladatel, spolumajitel
 • Ing. Lucie MÁDLOVÁ, Ph.D., Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s. – zakladatelka a výkonná ředitelka
 • Ing. Martin ŠPRYŇAR, Drupol, výrobní družstvo – generální ředitel a člen představenstva
 • Ing. Andrea TRČKOVÁ, LK SERVIS – výkonná ředitelka
 • Ing. Marek TURŇA, MBA, Nakladatelství KNIHA ZLIN – majitel a ředitel
 • Bc. Jan VAVŘIČKA, MBA, Krásný – zdravotnická technika, s.r.o. – PR manažer
 • Robert VOJÁČEK, LidskaSila, s.r.o. – ředitel

 

Mladý delfín 2015 - Studentská cena Marketéra roku 2015

 • Martina Bukovjanová, Aneta Machová, Eva Rácová - kolektiv studentek Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně - Autorky vítězného projektu na základě SWOT analýzy a analýzy výchozí situace založené na výsledcích výzkumů vnímání a image EU českou populací navrhly kreativní i věcné řešení. V něm vymezují dvě cílové skupina dané především postoji k EU („eurooptimisté a europesimisté“) a dle toho volí odpovídající komunikační kanály i komunikační strategii. Dobře zpracovaný a nápaditý projekt, s kterým je možné dále pracovat!

 

Diplom za úspěšnou nominaci v soutěži Mladý delfín 2015

 • Jana Gonšenicová, Kateřina Vencbauerová, Dominika Wygrysová - Tým studentek Vysoké školy ekonomické v Praze
 • Veronika Šedová, Jana Šafránková, Pavla Horáčková - Tým studentek VŠ Pardubice

Česká marketingová společnost vyhlásila v rámci jedenáctého ročníku soutěže Marketér roku v pořadí již čtvrtý ročník kategorie pro studenty vysokých škol. Téma: Jak komunikovat EU v České republice (vzhledem k šíři tématu je možné zvolit jen určitou problematiku, kterou považujete za důležitou)