Marketér roku 2012

Česká marketingová společnost vyhlásila oficiální výsledky 8. ročníku soutěže Marketér roku 2012

V podvečer 23. května 2013 se v příjemném klasickém prostředí Divadelního sálu Klubu Lávka s historickým rámcem Karlova mostu a působivým výhledem na Hradčany odehrálo finále soutěže Marketér roku. Večerem provázel zkušený a vtipný moderátor Karel Voříšek a hudební vystoupení talentované mladé kytaristky Lucie Šťavíkové a šansoniérky Zlatky Bartoškové i kapely Bridge Band zpříjemnilo večer všem zúčastněným.

Pro vítěze byly připraveny sošky křišťálových delfínů z českého skla v čele s Velkým modrým delfínem v novém působivém designu z dílny uměleckého skláře Vladimíra Zubričana. Na oceněné i nominované čekaly kromě diplomů i mnohé věcné dary od sponzorů a partnerů soutěže. Kromě hlavních cen udělila hodnotitelská komise i několik zvláštních ocenění za mimořádné aktivity a úspěšné inovativní marketingové projekty.

 

Marketér roku 2012 - laureáti soutěže

 

Velký modrý delfín - hlavní cena soutěže

 • Ing. Radim Jančura - Student Agency, s.r.o. - za úspěšnou realizaci významných projektů zaměřených na zvýšení hodnoty pro zákazníka

 

Zlatý delfín - mimořádná cena hodnotitelské komise

 • Zdeněk Sobota - M.I.P. Group, a.s. - za dlouhodobou komplexní realizaci projektů podporujících rozvoj výstavnictví

 

Modrý delfín - Mimořádná cena hodnotitelské komise

 • Ing. Miloslav Cváček, Ph.D. - ISMM Project & Training, s.r.o. - za úspěšnou realizaci komplexní marketingové strategie při založení a rozvoji firmy

 

Růžový delfín - mimořádné ocenění prezidia ČMS

 • Mgr. Jana Drexlerová - Mamma Help Centrum - za významný podíl na realizaci úspěšného projektu síť MAMMA HELP CENTER v ČR

 

Malý delfín

 • Jiří Berger - Olma, a.s. Olomouc - za úspěšnou marketingovou strategii uvedení nových produktů na trh
 • Ing. Ján Chorvát - vydavatelství Czech Business Media - za významný příspěvek k rozvoji a popularizaci marketingových informací
 • Miloslava Nováková, MSc, MBA - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - za systémové uplatňování marketingových principů v oblasti řízení státní správy
 • Ing. Pavel Pastorek - Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo - za úspěšné budování konkurenční schopnosti firmy důsledným uplatněním marketingu
 • Jakub Petřina - Air Bank - za úspěšnou realizaci marketingového konceptu v oblasti bankovnictví
 • PhDr. Miluše Viklická - Divadlo Viola - za efektivní a netradiční využití marketingu v oblasti kultury
 • Ing. Libor Witassek, MBA - DC VISION, s.r.o. za inovativní přístupy v oblasti marketingového poradenství

 

Plaketa - mimořádné ocenění prezidia ČMS

 • POPAI - Národní kanelář POPAI Central Europe, o.s.

 

Diplom za úspěšnou nominaci

 • Mgr. Remigiusz Górski - DM BOŚ, s.a.
 • Stanislav Husník - Styl, družstvo pro chemickou výrobu
 • Mgr. Zdenka Chocholoušová - Lagardere Active ČR, a.s.
 • Ing. Miloslav Šorejs - Granát, družstvo umělecké výroby Turnov
 • Ing. Jan Vaněček - Zdravotní pojišťovna MV ČR

 

Mladý delfín

 • Žaneta Konečná a Ivan Nevřela

Soutěž Mladý delfín byla letos poprvé součástí hlavní soutěže Marketér roku, coby nově zařazená kategorie pro vysokoškolské studenty. Předsedkyní poroty Mladého delfína byla Mgr. Ing. Olga Jurášková, Ph.D. Mladí nadějní studenti marketingu měli možnost na téma Město, ve kterém studuji, realizovat svou představu o dané lokalitě a jejím budoucím rozvoji. Zásadní podíl na realizaci této části soutěže má Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, především pedagogové z Ústavu marketingových komunikací Fakulty multimediálních komunikací.