Marketér roku 2016

Česká marketingová společnost vyhlásila oficiální výsledky 12. ročníku soutěže Marketér roku 2016.

V podvečer 18. května 2017 se již tradičně v příjemném prostředí Divadelního sálu Klubu Lávka s historickým rámcem Karlova mostu a působivým výhledem na Hradčany odehrálo finále soutěže 12. ročníku Marketér roku 2016.

Večerem provázel excelentní moderátor Karel Voříšek a Swing kvartet Ivana Smažíka se zpěvačkou Evou Emmingerovou zpříjemnil slavnostní chvíle všem zúčastněným. Setkání obohatila i výstavka fotografických obrazů uměleckého fotografa Jadrana Šetlíka, který do své galerie připravuje nový projekt Významných osobností českého marketingu.

Výsledky soutěže odrazily postoje jednotlivých členů hodnotící komise, které předsedal prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. (katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd, Elektrotechnická fakulta ČVUT) Na základě hodnocení jednotlivých členů komise navrhla hodnotitelská komise po projednání v prezidiu ČMS následující výsledky:

 

Marketér roku 2016 - laureáti soutěže

 

Velký modrý delfín - hlavní cena
a Titul Marketér roku 2016

 • Ing. Margaréta Víghová, Ph.D. - ZETOR TRACTORS, a.s. - ředitelka korporátní komunikace - za realizaci nové marketingové strategie úspěšné na mezinárodních trzích

 

Zelený delfín

 • Jaroslav Barvíř - Krondorf, a.s. - spolumajitel, generální manažer, prokurista - za unikátní přístup při uvedení nového produktu na trh

 

Zlatý delfín

 • Ing. Jaroslav Kurčík - PENAM, a.s. generální ředitel - za rozvoj produktové politiky a úspěšné řešení interní i externí komunikace

 

Purpurový delfín

 • Ing. Marie Mošová - HARTMANN-RICO, a.s. - Marketing manager - za novou marketingovou strategii zaměřenou na komplexní potřeby zákazníka

 

Zelený EKO-delfín - Zvláštní cena prezidia ČMS 

 • Bronislav Janeček - REC Group, s.r.o. - generální ředitel - za originální marketingovou strategii podporující ekologii, rozvoj nových forem podnikání a kulturu

 

Růžový delfín - Zvláštní cena prezidia ČMS

 • PhDr. Eva Brixi-Šimková - Prosperita - šéfredaktorka - za specifickou formu marketingové komunikace zaměřenou na ženy-manažerky

 

Duhový delfín - Zvláštní cena prezidia ČMS

 • Ing. Jaromír Kříž - Merkur toys, s.r.o - ředitel a jednatel - za rozvoj marketingové strategie podporující technické vzdělávání mládeže
 • Miroslav Šorma - Vánoční ozdoby, DUV - družstvo - předseda - za úspěšnou inovaci produktů charakterizujících českou výrobní tradici
 • Vinařský fond ČR - za strategii posilující hodnotu produktů a značek tuzemského vinařství

 

Malý delfín

 • Martina Bauerová, Papei, a.s. - vedoucí komunikace a marketingu - za marketingovou strategii podporující novou koncepci produktu a komunikace
 • Ing. Kateřina Kadlecová, USSPA, s.r.o. - ředitelka - za úspěšné uvedení produktů nové generace na trh
 • Ing. Alena Kotašková, Madeta, a.s. - Senior product manager - za úspěšnou realizaci nových forem komunikační politiky
 • Petr Paksi, MBA, J.A.P., spol. s r.o. - výkonný ředitel - za úspěšnou realizaci nového přístupu k produktovému designu
 • Ing. Radka Prokopová, Alcaplast, s.r.o. - výkonná ředitelka - za komplexní přístup k marketingové strategii při uvádění nových produktů na trh
 • Anna Tůmová, České Radiokomunikace a.s. - Head Of Marketing a PR - za originální přístup k budování značky se zřetelem na potřeby zákazníka

 

Diplom za úspěšnou nominaci marketingového projektu

 • Jana Kiclová, OKNOHTERM, s.r.o. - ředitelka marketingu
 • Ing. Tomáš Milich, OVUS - podnik živočišné výroby, s.r.o. - jednatel
 • Petr Patočka, Čajová květina, s.r.o. - jednatel
 • Ing. Andrea Trčková, Mgr. Ladislav Kavan - LK SERVIS - výkonná ředitelka Marek Valášek LearnTube, s.r.o. - ředitel obsahu, founder
 • Ing. Miluše Valdová, Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby - obchodní a marketingová ředitelka gionalnitelevize.cz

 

Mladý delfín 2016 - Studentská cena soutěže Marketér roku 2016

Porota pod vedením Doc. Ing. Olgy Juráškové, Ph.D. udělila dva Mladé delfíny a dva diplomy:

 • Kateřina Martínková, Tereza Vodáková - kolektiv studentek Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně - za marketingový projekt v soutěži Marketér roku 2016 - Mladý delfín na téma Jak komunikovat značku Made in Czechia
 • Lucie Kloboučníková, Ivana Dvořáková, Eliška Farářová - kolektiv studentek Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty mezinárodních vztahů, Katedry obchodního podnikání a komerčních komunikací - za marketingový projekt v soutěži Marketér roku 2016 - Mladý delfín na téma Jak komunikovat značku Made in Czechia

 

Diplom za úspěšnou nominaci v soutěži Mladý delfín 2016

 • Anastasia Kobzareva, Jitka Davidová, Elizaveta Shkiria - kolektiv studentek Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty mezinárodních vztahů, Katedry obchodního podnikání a komerčních komunikací
 • Magdalena Pecníková, Jana Pastyříková - kolektiv studentek Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně