Partnerství ČMS

Česká marketingová společnost (ČMS), z.s. je dobrovolná nezisková organizace, která sdružuje marketingové odborníky a odbornice, stejně jako zájemce o marketing, formou kolektivního a individuálního členství.

Proč se stát partnerem České marketingové společnosti?

  • ČMS veřejně působí více jak 30 let, její členové a členky jsou zkušení a profesně zdatní, ve firmách dosahují úspěšných výsledků, pomáhají firmám v růstu

  • ČMS patří k dlouhodobě oceňovaným spolkům s vysokou úrovní image a prestiže

  • Můžeme společně prosazovat své zájmy, kooperovat a sdílet informace

  • Můžeme rozvíjet vzájemnou publicitu, předávat si informace o aktuálním dění

  • Partner ČMS se může zapojovat do soutěží Marketér roku a do certifikací marketingových odborníků. ČMS pořádá soutěž Marketér roku, od roku 2005 certifikuje odborně zdatné marketéry a marketérky

  • Můžeme vytvářet profesní a obchodní synergie

  • Je možné společně propojovat aktivity v odborném vzdělávání a klubových aktivitách