Seminář Reklama drahá nebo účinná?

Datum a místo konání: 20.11.2019 Tančící dům, Praha 2

Co se tančilo v tančícím domě?

Tančící dům na Jiráskově náměstí, na nábřeží Vltavy, se velmi rychle stal novou architektonickou ikonou Prahy, kterou obdivují nejen Pražané, ale především zahraniční návštěvníci. V posledních dnech tento architektonický solitér ještě zkrásněl: byla zde totiž otevřena zajímavá retrospektivní výstava grafického designéra, výtvarníka a architekta Bořka Šípka. Výstavní prezentace obsahuje téměř 200 artefaktů – designových kusů nábytku, skleněných plastik a váz – které vytvořil a pro prezentaci vybral sám autor.

A právě v tomto inspirujícím, umělecky pojednaném prostoru výstavní síně, který osobně přiblížil přítomným ředitel Galerie Tančící dům pan Robert Vůjtek, se ve středu 20. listopadu 2019 odehrál poslední letošní odborný seminář, který pořádala Česká marketingová společnost spolu s Klubem učitelů marketingu a mediálním partnerem RADIOHOUSE s ústřední tematikou Reklama drahá nebo účinná? Efektivita marketingové komunikace v teorii a praxi. Jeho nedílnou součástí bylo vyhlášení jubilejního, již 15. ročníku celostátní soutěže Marketér roku za rok 2019.

Pokud bychom měli odpovědět na otázku v titulku, pak bychom museli odpovědět zřejmě jedním vystihujícím slovem – kvapík. Encyklopedický slovník kvapík charakterizuje jako společenský kolový tanec ve dvoučtvrtečním taktu a velmi rychlém tempu, který vznikl na zač. 19. století. Kupodivu přežil do století 21. A ještě se uplatnil v nezvyklém prostředí komunikačních marketérů.

Ke srovnání s kvapíkem nás vede pohled do programu – za 3,5 hodiny byla vyhlášena soutěž Marketér roku 2019, přednášející prezentovali 5 obsáhlých odborných sdělení, většinou nabitých množstvím faktů, schémat, grafů a tabulek, nových pohledů, zajímavých srovnání a neotřelých závěrů, vybízejících k diskusi. V zajímavém kontrastu s uměleckým sklem byl posel Průmyslu 4.0 – robot Míra Šmíra – (podle rodného listu Sawyer) jak jej nazvali tvůrci – který se po celou dobu ani nezastavil, protože skoro každý si chtěl nechat uvařit kávu právě jeho robotickou rukou. Přitom jde o typ průmyslového kolaborativního robota, výrobce Rethink Robotics, který je určen pro nasazení ve výrobních podnicích, s vysokým výkonem a flexibilitou.

MARKAS 
Tajemná zkratka symbolizuje program Marketing a obsluha zákazníků. Na semináři byl aplikován na příkladu pro typicky český produkt, v němž naše babičky a maminky dosáhly opravdového mistrovství – knedlíky. Pravda – značně netradiční otevření odborné marketingové tematiky prostřednictvím knedlíků – houskových, bramborových, špekových, plněných uzeným masem, ovocem. Netradiční otevření, ale zasloužené. Knedlíky Láznička je firma, která si do svého korporátního prezentování vetkla poněkud odvážné heslo „Povýšili jsme knedlíky na umění“. Pohled do historie firmy potvrzuje, že je to heslo zcela pravdivé, podložené dlouholetou a kvalifikovanou prací na produktu tak běžném, jako jsou knedlíky. A že v tomto oboru dosáhla firma Knedlíky Láznička mistrovství, svědčí 6 diplomů Česká chuťovka, Český Goodwill 2019 a řada dalších, včetně ocenění Marketér roku 2018 za významné marketingové počiny. Právě pro firmu Knedlíky Láznička byl původně vytvořen před 5 lety program MarkAs jako interní marketingový nástroj pro obsluhu zákazníků. Představil jej Vladimír Zikmunda, jednatel společnosti…
více informací v časopise Marketing a komunikace 4/2019

KOLO, KOLÁRNA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V hlavním programu odbornou marketingovou komunikační tematiku zahájil Rudolf Bernart ze společnosti Systematic, která získala Zlatého delfína ČMS v roce 2018 za svůj projekt Bike Tower – automatickou věžovou úschovnu kol – kolárnu. V prezentaci Nejen kolárna – automatický systém úschovy jízdních kol přiblížil komplikovanou cest…
více informací v časopise Marketing a komunikace 4/2019

KANTÝNA UŽ MÁ SVÉ HOSTY
Společnost AMBIENTE nesporně vnesla novou kvalitu péče o hosta do českého restauračního světa. Když v budově Státní opery Praha otevřela restauraci ČESTR, která nabízela jídla výhradně z českého strakatého skotu, které v jejich úpravě bylo a je lahodnou krmí, zdálo se, že je vystaráno – skvělé místo, dobrá dostupnost, trvalá kvalita. Jenomže Budovu opery čekala dvouletá rekonstrukce a tak náročně budovaný image specifického restauračního provozu s vlastním řeznictvím, jasnou identitou suroviny, přátelské atmosféry provozu se vstřícným personálem, byl ohrožen. Společnost řešila složitý úkol udržení klientely a přesun provozovny na nové místo, s garancí kvality, na kterou byli hosté zvyklí.

Strategii komunikace na akci ČMS a KUM prezentoval Filip Šimoník, který získal cenu Duhový delfín za vytvoření úspěšné komunikační strategie a obsahového portálu nové značky KANTÝNA. Prezentace se příznačně jmenovala: Jak naplnit restauraci hosty ještě před jejím otevřením. Autor hlavní myšlenku motivující všechny pracovníky vyjádřil slovy: „V našich podnicích měníme jídlo v zážitek a věříme, že tou nejlepší ingrediencí naší práce je radost.“ …
více informací v časopise Marketing a komunikace 4/2019

NEUTRÁCÍTE ZBYTEČNĚ PENÍZE V POP KOMUNIKACI?
Přesně na tuto otázku hledala Andrea Vozníková ze společnosti NIELSEN odpověď ve svém vystoupení: zaměřila se na problematiku měření efektivity POP kampaní na prodejně. V úvodu připomněla, že za POP materiály se ročně vydá v českých podmínkách 7,8 mld. korun a zdůraznila, že mnoho finančních prostředků je v POS investováno zbytečně, neefektivně, bez dostatečné analýzy výchozího stavu. Přitom nakupující se snaží naplnit své nákupní potřeby co nejrychleji, ale marketéři to někdy neumožňují – prodejní prostor je mnohdy přeplněný vizuálními prostředky a podněty, které svým výrazem, barevností, umístěním na pozadí vystaveného zboží rozptylují pozornost, místo potřebné prodejní koncentrace. Z výzkumů vyplynulo, že největší podíl pozornosti je podmíněn barevností prostředku – 52 %, ilustrace – 35 %, jen 13 % textová informace. Přitom výzkumy potvrzují, že 87 % nakupujících se rozhoduje impulzívně až v prodejním prostoru. Další poznatek z výzkumů potvrzuje, že na zaujetí pozornosti spotřebitele máme max. 6 vteřin. Jednoznačně z toho vyplývá, že je důležité věnovat potřebnou pozornost právě efektivní komunikaci na místě prodeje. …
více informací v časopise Marketing a komunikace 4/2019

MÁ JEŠTĚ TISKOVÁ REKLAMA ŠANCI?
Poměrně často se setkáváme s názorem, že klasická masová média postupně odcházejí ze scény, že ve věku elektronické komunikace je vlastně důvěra v možnosti klasických médií projevem jakéhosi staromilství, nemoderním názorem. Jedna věc je samozřejmě zobecňující názor v rovině dojmů, druhá věc pak názor odborný, opírající se o tvrdá data celostátních statistik a marketingových výzkumů. Vladimír Kožíšek z agentury MEDIAN vystoupil na této akci ČMS s příspěvkem, Jak funguje tisková reklama. Ukázal dva možné zdroje objektivních dat o čtenosti periodického tisku. Prvním z nich je soubor auditorských údajů společnosti ABC ČR (Audit Bureau of Circulations, působící na území ČR od roku 1996), která pravidelně ověřuje tištěný a skutečně prodaný náklad periodického tisku. Druhým pak MEDIA PROJEKT Unie vydavatelů, což je výzkum čtenosti, který realizují agentury MEDIAN a STEN/MARK na velkých vzorcích respondentů, z velké míry formou dotazování face to face. Co lze z výzkumných dat například vyčíst? …
více informací v časopise Marketing a komunikace 4/2019

VARIANTNÍ POHLED NA MARKETINGOVOU KOMUNIKACI
Ludvík Čichovský prezentoval svůj pohled na takový typ marketingové komunikace, který nazval Marketingový minimalismus a nízkonákladová vícevrstevnatá komunikace. Rozlišuje totiž 4 základní druhy reklamy:
Drahou reklamu
Nákladově optimalizovanou reklamu
Nízkonákladovou reklamu
Minimalistickou reklamu
Dále se zabýval některými přístupy souvisejícími se spokojeností zákazníka, s možnostmi neuromarketingových postupů měření spokojenosti s reklamním sdělením. Prezentuje koncept frugalingu, což je v podání Ludvíka Čichovského životní styl a marketingový směr, v němž při nízkých nákladech je možno dosáhnout maxima efektů v nejrůznějších oblastech. …
více informací v časopise Marketing a komunikace 4/2019

ZÁVĚREM
Tak jak jsme si vlastně marketingově zatančili? Asi různě – podle toho jak kdo byl vyspělý marketingový, a komunikační k tomu, tanečník. Ale zcela určitě je možno říci, že jsme vymezeným časem protančili celkem slušně. Program byl informačně nasycený, pro otevřenou mysl zde byl dostatek možností získat řadu cenných informací a dat, inspirací o možnostech marketingových strategií, hodnocení výzkumných dat jako podkladu pro strategické komunikační úvahy. Byly to pěkné marketingově-komunikační taneční pro mládež, starší a pokročilé.
Text v plném znění, jehož autorem je Dušan Pavlů, vychází v časopise Marketing a komunikace 4/2019 (vydává ČMS).

Ohlasy na akci:

NAŠE STŘEDEČNÍ TANEČNÍ
V Tančícím domě na Jiráskově náměstí v Praze se ve středu 20. listopadu 2019 odehrál poslední letošní odborný seminář, který pořádala Česká marketingová společnost spolu s Klubem učitelů marketingu ČMS a mediálním partnerem RADIOHOUSE s ústřední tematikou Reklama drahá nebo účinná? Efektivita marketingové komunikace v teorii a praxi.
Jeho nedílnou součástí bylo vyhlášení jubilejního, již 15. ročníku celostátní soutěže MARKETÉR ROKU za rok 2019. Krásné prostředí výstavních sálů, kde se seminář konal, byl v mnohém inspirativní, stejně jako přednášky, které měli možnost vyslechnout také studentky a studenti 1. ročníku naší vysoké školy. Sedmičlenná skupinka (celkem 52 pozvaných posluchačů z vysokých škol, výzkumných agentur, praktiků z firemních oddělení marketingové komunikace) absolvovala pět přednášek s diskusí, nechala si připravit kávu od robota Míry Šmíry, získala několik čísel časopisu Marketing & Komunikace. Přednášky prezentovali nositelé ceny ČMS – Delfín, které získali v různých kategoriích letos na podzimním vyhlášení za rok 2018. Odborná vystoupení se soustředila na aktuální tematiku, např.: program obsluhy zákazníků MARKAS, zájem vzbudila komunikační strategie výstavby věžových domů – úschoven kol s významným ekologickým dopadem, komunikační strategie přestěhování zavedeného restauračního provozu do nového objektu a posílení věrnosti stálých hostů se zapojením sociálních sítí, výzkum efektivnosti POP prostředků, výzkumy čtenosti periodického tisku a jeho potenciál v marketingové komunikaci a některé alternativní pohledy na reklamu. Program „Reklama drahá nebo účinná? Efektivita marketingové komunikace v teorii a praxi“ přinesl řadu podnětných poznatků a příkladů dobré praxe.

Michaela Dylová

"Potěšilo mne, že naši studenti mají zájem o podobné profesní akce z oblasti marketingové komunikace. Katedra marketingové komunikace bude sledovat další možné příležitosti a studenty na tento typ akcí vysílat."

Dušan Pavlů, rektor VŠKK