Seminář Marketing a komunikace v současném elektronickém světě

Seminář KUM-ČMS a Fakulty VŠO PU konaný 7. května 2024 v Praze

Současný překotně se rozvíjející elektronický svět udává směr rozvoje mnoha oborů a ani oblast marketingu a komunikace nestojí stranou. Nové trendy v oblasti e-commerce, aplikace umělé inteligence, komerční využívání e-WoM, monetizace digitálních her nebo rozvoj mobilních aplikací posouvá marketingovou komunikaci na zcela novou úroveň a odkrývá nové příležitosti, ale i rizika v podobě hybridních hrozeb a nestabilního prostředí.

O tom všem pojednával letošní odborný seminář Klubu učitelů marketingu ČMS, který se ve spolupráci s Fakultou VŠO Panevropské univerzity uskutečnil 7. května 2024 v Praze. Zúčastnila se ho více než šedesátka hostů z řad učitelů marketingu českých a slovenských vysokých škol a univerzit, odborné veřejnosti a studentů marketingově zaměřených oborů.

V příjemné atmosféře si účastníci vyslechli devět odborných prezentací akademiků z domácích i zahraničních univerzit a rozvinuli diskuse k tématům, které čeří hladinu vod marketingové komunikace v dnešním světě. Ve dvou přednáškových blocích, kterými provedly viceprezidentka ČMS doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. a děkanka Fakulty VŠO Praha doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D., zazněly tyto přednášky:

  • E-commerce v České republice, doc. Ing. Václav Stříteský, Ph.D. - FPH VŠE Praha
  • Umělá inteligence – další milník ve výuce marketingu, aneb učíme pro zítřek, PhDr. Ladislava Knihová, Ph.D., MBA - VŠFS Praha
  • Aktuálne trendy marketingovej komunikácie a monetizácie digitálnych hier, Mgr. Zdenko Mago, PhD. - FMK UCM Trnava
  • Digitální odolnost v oblasti hybridních hrozeb současného světa, prof. Mgr. Lucia Spálová, PhD.- UCM-FMK Trnava
  • Jak se vyvíjel názor na reklamu v 1. polovině 20. století – základní knižní a časopisecká literatura, prof. PhDr. Dušan Pavlů, Csc. - vysokoškolský pedagog
  • Word of Mouse a budování značky, prof. Ing. Jaroslav Světlík, PhD. - vysokoškolský pedagog
  • Moderní metody v komunikaci, Ing. Iveta Hamarneh, Ph.D. - VŠO Praha, PU
  • Nové trendy v mobilních aplikacích v cestovním ruchu, Mgr. Olga Soboleva, PhD., MBA - VŠO Praha, PU
  • Krizová komunikace značky, doc. Ing. Jana Přikrylová, Ph.D. - ŠAVŠ Mladá Boleslav; Ing.Ladislav Pátík, Ph.D. - VŠO Praha, PU

Ing. Libor Nečas, Ph.D. - předseda Klubu učitelů marketingu ČMS