Seminář Komunikace mezi bublinami - Dálka se přiblížila, blízkost se vzdálila

Datum a místo konání: 22. 11. 2023, Hotel Leonardo, Praha 1

Podzim je čas schůzí, konferencí, setkávání a také seminářů. Česká marketingová společnost se může chlubit dlouholetou tradicí zahrnující nejrůznější formy odborných mítingů a snaží se je, přes veškeré objektivní potíže, i nadále rozvíjet. Na dobrých výsledcích a odborných kvalitách spolupracuje ČMS se svým profesním Klubem učitelů marketingu.

Jako každoročně, i letos v listopadu se sešli významní marketéři, odborní pedagogové, studenti marketingových oborů i příznivci marketingu z laické veřejnosti, aby si vyslechli v krásném prostředí hotelu Leonardo v Praze 1 (všechny přítomné přivítala obchodní ředitelka hotelu Gabriela Zmeková) zasvěcené příspěvky těch nejpovolanějších na aktuální téma komunikace z různých úhlů pohledu.


Vyhlášení soutěže Marketér roku

Ještě před začátkem avizovaného programu semináře byl tradičně vyhlášen další, již 19. ročník soutěže Marketér roku 2023. Zasvěceně o soutěži, kterou každoročně vyhlašuje Česká marketingová společnost, a podmínkách účasti v tomto prestižním klání, pohovořili Jitka Vysekalová, Tomáš David a Petr Uchytil. Soutěž Marketér roku umožňuje jednak ocenění a zasloužené prezentování v očích veřejnosti těch, kteří představují vynikající vzory v teorii i praxi marketingu, jednak objevení těch, kteří v řadě organizací, i neziskového typu, jsou významnými realizátory marketingu, aniž by veřejnost o nich dostatečně věděla.

Program semináře

  • Dopolední program semináře poté zahájil Tomáš Tkačík – místopředseda správní rady Unie vydavatelů. Seznámil posluchače s novinkami ve výzkumu čtenosti periodického tisku i konkrétními výsledky výzkumu čtenosti novin a časopisů. Představil tiskový GRP jako novou metriku zásahu tisku. Deníky a časopisy jsou médiem s unikátním přínosem v každé reklamní kampani a pomocí tiskového GRP můžeme měřit sílu vztahu čtenářů k tisku.

  • Bublinám mediálním se věnoval Mgr. Petr Tomáš, M.A., Consumer Research Skillhead Group M. Představil mediální bubliny letošního roku a hledal odpověď na otázku, zda žijeme v bublině i my, kteří se zabýváme marketingem. A také upozornil na co si dát pozor v mediálním plánování a proč nepodléhat osvědčené metodě podle sebe soudím tebe.

  • A jak spolu komunikují jednotlivé generace? Vzdaluje se mladá generace i sama sobě, dokáží lidé různých generací spolu mluvit a vzájemně si naslouchat? Mezigeneračními bublinami se zabýval příspěvek našich slovenských kolegů Prof. Mgr. Lucie Spalové, PhD. z Fakulty marketingových komunikací Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě a Prof. Mgr. Petera Mikuláše, PhD. z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře.

  • Dopolední program uzavřela přednáška Inspirativní komunikace očima Čechů, podnětná přednáška Evy Maninové (Account Director, agentura IPSOS) zaměřená na současné trendy v komunikaci, hlavně na to, co my, Češi, preferujeme. Na konkrétních příkladech ukázala na unikátní reklamy s pozitivním dopadem na značku a odpověděla na otázku jakou komunikaci preferují jednotlivé generace s důrazem na generaci Z.

  • Odpolední blok přednášek zahájila PhDr. Ladislava Knihová, Ph.D., MBA přednáškou Na scénu přichází CHATBOT: AI jako partner při strategickém rozhodování. Příspěvek přinesl aktuální pohled na manažerské rozhodovací modely se zapojením AI s důrazem na využití chatbotů jako výzkumného nástroje pro analýzu zákaznického chování a hodnocení obchodních příležitostí. Autorka prezentovala konkrétní příklady aplikace těchto technologií jak v reálném firemním prostředí, tak i v akademické sféře.

  • Ing. Mgr. Irena Melounová ve své přednášce přinesla přímo metalovou kampaň z prostředí výroby zárubní a osvětlovacích stožárů a sloupků pod názvem Marketing v kovovýrobě. Představila firmu Kooperativa, nejen její historii, začátky družstevního podnikání a filozofii, ale i výrobní program a její komunikaci včetně projektů, na kterých rozvíjejí svoji působnost. Jsme firma, která začala od píky, a stále hledáme kromě tradičních produktů i nové, inovativní cesty.

  • Ředitel marketingu firmy Penam, a.s. a United Bakeries, a.s. Martin Dolský představil značku Odkolek. V úvodu se zamyslel, proč pekárna potřebuje marketing a jak se vyvíjela její značka. Promluvil o brandingu značky a ukázal praktické využití nového loga a vizuálního stylu v rámci různých komunikačních kanálů a také aplikaci značky do produktových řad. Poukázal na interní i externí komunikaci při realizaci redesignu a na vliv změny obalů vedoucí k obchodním úspěchům značky.

  • O kampani v rámci projektu z kulturní sféry Svátky hudby v Praze – Václav Hudeček a jeho hosté promluvil Mgr. Radek Hrabě, ředitel agentury MusicCom. Jeho zajímavá přednáška se nesla v ukázkách, jak promovat klasickou hudbu, jak se (ne) komunikuje v bublinách právě v žánru klasické (vážné) hudby. Příklady kulturních bublin mu posloužily například ve srovnání houslových virtuosů.

  • Jak na komunikaci B2B a B2C? Toto zamyšlení a praktické ukázky přinesla přednáška Lucie Němečkové, marketingové ředitelky z firmy PKF APOGEO, s.r.o. a zároveň tvůrkyní marketingových kampaní pro Divadlo Na Fidlovačce. Jak podporovat a prodávat kulturu a jak tvořit smysluplnou komunikační kampaň pro B2B sektor - i to bylo demonstrováno na praktických a ověřených příkladech z praxe. podle jejích slov základem je pochopení a poznání cílové skupiny.

  • Kitl & Vratislavická kyselka. Jak vznikl název Kitl a jak se z myšlenky stala realita? O tom ve svém interaktivním příspěvku informoval přítomné (a k ochutnávce nabídl zmíněnou Vratislavickou kyselku) jednatel firmy Kitl, s.r.o. Jan Vokurka: "Odešel jsem z firmy Nestlé a uvažoval jsem o svém projektu. Na tento nápad mě přiměla cesta a zkušenosti z Indonésie. Byla to dlouhá a nelehká cesta plná výzev, ale nelituji toho. (JV)" Nelitovali ani přítomní posluchači, protože vyhlášený nápoj jim přišel po celodenním přednáškovém maratonu k chuti.

Program byl vyčerpán, účastníci spokojeni, odborníci potěšeni z hojné účasti a nefalšovaného zájmu o nastolené téma, což se projevilo i v závěrečné diskuzi.

Rádi se všichni připojili ke gratulaci při mimořádném předávání odborného certifikátu, který získal jako marketingový manažer Ing. Jan Kodada, Ph.D., obchodní a marketingový ředitel firmy Gebrüder Weiss, s.r.o.