Hlavní výbor České marketingové společnosti

Hlavní výbor se schází dvakrát ročně (obvykle v červnu a v prosinci) a na jeho program je pravidelně zařazována zpráva o činnosti ČMS za uplynulé období, zpráva o hospodaření a zpráva revizní komise. Zástupci regionálních klubů informují ostatní přítomné o aktivitách jejich členů a v diskusi se potom mohou vyjádřit všichni přítomní k projednávaným bodům i k problémům a otázkám spojeným s chodem společnosti. Do hlavního výboru jsou členové voleni valnou hromadou, která je svolávána jednou za tři roky.

 

Jednání Hlavního výboru ČMS 19. června 2024

Klub Lávka u Karlova mostu se stal ve středu 19.6.2024 místem jednání Hlavního výboru České marketingové společnosti.

19.6. 2024 Klub Lávka, Novotného lávka 1, Praha 1 v 15.00 hod.

Program:

 1. Zpráva o činnosti ČMS za 1. pololetí 2024
 2. Práce KUM ČMS a jarní seminář na téma Marketing a komunikace v současném elektronickém světě
 3. Nový web ČMS
 4. Kooptace nových členů Hlavního výboru
 5. Různé
 6. Diskuse

Čestná prezidentka Jitka Vysekalová a prezident ČMS Tomáš David zahájili jednání Hlavního výboru shrnutím činnosti České marketingové společnosti za 1. pololetí letošního roku. Členové hlavního výboru byli seznámeni zejména s vyhodnocení soutěže Marketér roku 2023 a Marketér roku Junior 2023, činností prezídia, postupem tvorby nových webových stránek společnosti a dalšími uskutečněnými aktivitami. Libor Nečas, za Klub učitelů marketingu, seznámil členy hlavního výboru s hodnocením realizovaného jarního odborného semináře na téma Marketing a komunikace v současném elektronickém světě.

Další část zasedání byla věnována aktivní debatě členů hlavního výboru, ze které vzešly některé návrhy pro budoucí činnost České marketingové společnosti.

Jednání proběhlo v reprezentativních prostorách klubu Lávka za skvělého letního počasí a ve velice příjemné a přátelské atmosféře.

Členům hlavního výboru děkujeme za účast a všem přejeme krásné léto.

Ing. Radek Hofman
Člen Prezidia ČMS

Jednání Hlavního výboru ČMS 13. prosince 2023

Rok se s rokem sešel a čas bilancování nastal. Jako každoročně, tradičně. Ve správný den a správný čas se sešli členové hlavního výboru aby zhodnotili činnost ČMS za uplynulý rok.

13. 12. 2023 restaurace ČSVTS – 1. patro, Novotného lávka 1, Praha 1 v 15.00 hod.

Program:

 1. Zpráva o činnosti ČMS za II. pololetí 2023
 2. Zpráva o hospodaření ČMS za 6. až 11. měsíc 2023
 3. Práce regionálních klubů ČMS
 4. Příprava nového webu ČMS
 5. Různé
 6. Diskuse

Program bohatý, diskuse živá a podnětná, účastníci příjemně předvánočně naladěni. Výsledky za uplynulé období dobré, ale vždy je co zlepšovat. Prezidium ČMS se o to systematicky snaží. A regionální kluby nezůstávají pozadu (v Ostravě dochází k personální obměně předsedy klubu).

Doba není příliš optimistická a finanční otázky zůstávají jako prioritní pro každý den. K jejich řešení by mohl přispět i nový trend spojený s modernizací stávajících www a prezentací ČMS na vybraných sociálních sítích. V tomto smyslu vyvíjí prezidium mimořádnou aktivitu a první výsledky by měly být prezentovány začátkem příštího roku.

Zpráva o činnosti za rok 2023 zde: Zpráva_o_činnosti_ČMS_za_rok_2023

Milada Hábová
Výkonná ředitelka ČMS