ISMM Group: Podnikatelský příběh jednoho obchodníka z Moravy

Když podnikatel Miloslav Cváček roku 1997 v Ostravě zakládal spolu se dvěma společníky malou poradenskou firmu ISMM, jen těžko si uměl představit, že z ní jednou vybuduje technologicky nezávislou strojírenskou společnost s pěti výrobními závody. A co víc, dnes má pod sebou multioborovou skupinu šesti společností, které zaměstnávají 600 zaměstnanců a generují obrat 1,6 mld. Kč. Svůj americký sen v českém pro středí tak žije už 27 let.

Myšlenka založit vlastní business uzrávala v hlavě M. Cváčka několik let. Ačkoliv měl úspěšně rozjetou manažerskou kariéru a prakticky ihned po vysoké škole pracoval na vrcholných obchodně marketingových pozicích, touha mít něco svého a být sám sobě pánem nakonec převládla. Vzhledem k jeho dlouholetým zkušenostem, poskytovala firma ISMM nejprve marketingové poradenství a pomáhala českým firmám implementovat principy marketingového řízení. Je třeba si uvědomit, že v 90. letech byl český marketing de facto v plenkách a po expertíze v této oblasti byla mezi postkomunistickými podniky enormní poptávka. Díky jazykové vybavenosti M. Cváčka, rozšířila záhy ISMM své služby také o exportní marketing, takže českým firmám zprostředkovávala strojírenské kooperace zejména s německými a rakouskými obchodními partnery. Začátky v zahraničním obchodě však nebyly vůbec jednoduché, a tak se v roce 1999 po vnitřních neshodách stává M. Cváček jediným společníkem. Dnes tuto událost podnikatel komentuje bonmotem: „Společníků by měl být vždy lichý počet a tři je moc.“

Zajišťování strojírenských kooperací se ISMM věnovala dalších několik let, díky čemuž si vytvořila slušnou základnu za hraničních kontaktů, která byla dobrým předpokladem pro rozjezd vlastní výroby. Problémů s českými dodavateli totiž neustále přibývalo, většinou nebyli schopni dodávat včas a v požadované kvalitě, a tak se M. Cváček v roce 2007 rozhodl koupit svůj první závod v obci Jistebník na Novojičínsku, kde doslova s pěti svářeči, jednou pilou a vrtačkou začal vyrábět. Tento tah se později v historii firmy ukázal jako naprosto přelomový, protože nastartoval její expanzivní rozvoj.

Dnes společnost ISMM vyrábí své produkty v pěti závodech, všechny se nacházejí na území Moravskoslezského kraje, dva jsou v Jistebníku, další v Bravanticích, ve Štítině u Opavy, a ve Městě Albrechtice na Krnovsku. Posledně jmenovaný závod, který je největším výrobním areálem o rozloze 4 hektary, koupila ISMM na pod zim roku 2021 od německé firmy Bosch Termotechnika. Hlavním zaměřením společnosti je zakázková výroba komponentů a svařovaných podskupin pro přední výrobce zemědělské a manipulační techniky, popř. automotive. Z TOP 10 výrobců zemědělské techniky v Evropě obsluhuje 5 firem. ISMM je také téměř 100% exportérem; svých více než 5000 produktů vyváží do zhruba 10 zemí Evropy. Devizou společnosti je zejména uzavřený technologický proces od prvovýroby (dělení materiálů laserem a plasmou, CNC ohraňování), přes svařování (včetně robotického), CNC obrábění až po povrchovou úpravu
tryskáním či práškovým lakováním včetně následné montáže. Většina produktů pak ve fázi montážních podsestav putuje zahraničním zákazníkům rovnou na linku finální montáže.

Úspěchy firmy ISMM otevřely majiteli firmy M. Cváčkovi dveře k dalším akvizičním příležitostem. V roce 2015 koupil Hotel Gong ve Štramberku, což je ubytovací zařízení s kapacitou 23 pokojů, které původní majitel vybudoval v 90. letech. Od roku 2016 je M. Cváček rovněž dvoutřetinovým společníkem v menší strojírenské firmě ISMM & EGAS v Pustějově, která se zaměřuje na výrobu drobných vagónových komponentů a působí jako dodavatel společnosti ISMM. Do zcela nového odvětví se M. Cváček pustil v roce 2018, kdy koupil firmu ISMM & TESO v Jistebníku, která se zabývá výrobou liniových produktů z materiálu teraco. TESO již více než 30 let dodává schody a schodišťová ramena do bytových, kancelářských či obchodních domů po celé republice. Zatím největší akvizicí byla v roce 2021 společnost ISMM & JB Machinery v Dívčím Hradě, což je opět strojírenská firma se zhruba 90 zaměstnanci a vlastním portfoliem zahraničních zákazníků. ISMM & JB Machinery rovněž disponuje všemi stěžejními technologiemi od dělení ma teriálu laserem, přes CNC ohraňování, svařování, CNC obrábění a soustružení až po povrchovou úpravu tryskáním či mokrým lakováním. Mimo výše uvedené podniky, provozuje ISMM ještě dva sportovní areály, a sice ISMM Tenis Park v Ostravě a areál minigolfu a tenisu ve Štramberku. Posledním přírůstkem ve skupině M. Cváčka je od konce roku 2023 restaurace a penzion Mlýn Kozlovice, který je postaven v unikátním selském stylu.

MARKETINGOVÉ AKTIVITY

Na celém příběhu ostravského podnikatele je pozoruhodný zejména přirozený vývoj, kdy se prakticky od nuly svou vlastní odhodlaností a pílí dopracoval až k portfoliu šesti společností, které zaměstnávají 600 lidí a generují obrat přes 1,6 mld. Kč. Jak M. Cváček přiznává, nebyl to vyloženě jeho záměr, vždy se snažil hlavně empaticky vycítit vhodnou příležitost, najít synergické efekty mezi stávajícími firmami nebo prostě jen vyřešit kapacitní problémy, když jeho vlajková loď výrobně nestíhala.

Přestože původní zákazníci firmy ISMM byli výhradně v zahraničí, s růstem podniku a průnikem do dalších odvětví vznikala stále větší potřeba efektivně komunikovat i s českým publikem. Nejen z tohoto důvodu vzniklo v roce 2020 označení ISMM Group, což je marketingová značka, pod kterou jsou všechny propojené firmy prezentovány, a to na vlastním webu, na sociálních sítích, v tiskovinách nebo při sponzoringových aktivitách.

Podpora sportovních klubů v místech, kde firmy působí, je pro skupinu stěžejním PR a CSR nástrojem. ISMM Group je generálním partnerem např. extraligového týmu házenkářů a druholigových hokejistů v Kopřivnici, extraligového týmu amerického fotbalu Ostrava Steelers, a rovněž fotbalového klubu v Jistebníku a ve Městě Albrechtice. Kromě spor tu lokálně podporuje i kulturu, neziskové organizace a dobročinné projekty jako je např. Lednová challenge od firmy Švihej. Kromě toho, že ISMM Group přispěla v rámci výzvy částkou 60 tis. Kč třem hendikepovaným dětem, dosáhla také významné vizibility v rámci marketingových kanálů zmíněného výrobce švihadel. Nejúspěšnějším komunikačním médiem je však pro skupinu vlastní facebookový profil, který sleduje 1,8 tis. fanoušků a např. v roce 2023 činil dosah příspěvků téměř 100 tis. Nutno podotknout, že se jedná převážně o organický dosah, do placené reklamy firma za celý rok investovala jednotky tisíc korun. Podstatnou práci v tomto směru odvádějí loajální a sdílející fanoušci, zejména z řad zaměstnanců a členů místních komunit, kde firmy ISMM Group působí.

Zkrátka a dobře, M. Cváček se svým týmem postupně buduje českou značku férového zaměstnavatele, který se stará jak o svoje lidi, tak o své okolí a dle uvedených výsledků se mu to nejspíš do cela daří.

Ing. Natálie Brtnická
Připraveno ve spolupráci s firmou ISMM Group

(Článek vyšel v 1. čísle časopisu Marketing a Komunikace 2024)