CX research

CX výzkum / Výzkum zákaznické zkušenosti se zabývá zmapováním cesty zákazníka s cílem důkladně připravit design všech kontaktních bodů, tj. míst, kde se zákazník setkává se značkou. Kontaktní místa ovlivňují motivaci, loajalitu a angažovanost zákazníka. CX výzkum se zabývá celým uživatelským prostředím, včetně všech komunikačních kanálů značky.