Je důležité mít partnera...

Partnerská spolupráce je v mnoha směrech velmi důležitá a někdy nepostradatelná. Česká marketingová společnost partnerství oceňuje a váží si ho. Spolupracuje na nejrůznějších projektech a po zralé úvaze neváhá poskytnout pomoc tam, kde je to v marketingové oblasti potřeba. Na druhé straně ráda přijme nabídku na plodnou spolupráci, která je prospěšná oběma zúčastněným stranám. Spolupráce s partnerskými organizacemi je pravidelně smluvně obnovována a uzavírána na jednoroční či neomezené období.

 

PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague