Knihovna

V roce 1992 se začala se budovat knihovna, která měla původně 20 výtisků českých knih (nyní jich má téměř 500 a přes 200 cizojazyčných).
Její založení bylo inspirováno návštěvou kolegů z American Management Association (AMA), kteří ČMS věnovali anglické publikace a vytvořili tak základ velmi rozsáhlé odborné knihovny, která je hojně využívaná jak marketingovými odborníky, tak i studenty.
Knihovna se doplňuje každý rok o nové výtisky z oblasti marketingu. Významnými dárci  publikací do knihovny ČMS jsou mimo jiné i PaedDr. Kamil Mařík (Professional Publishing), doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D., prof. Ing. Gustav Tomek DrSc., doc. Ing. Věra Vávrová, CSc., PhDr. Petr Frey, Ing. Miloš Toman a nakladatelství Grada.

PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague