Vzdělávání členů ČMS

ČMS získala dotaci pro vzdělávání svých členů.

Česká marketingová společnost se stala příjemcem dotace z výzvy č. 52, operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, jejímž vyhlašovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Na základě schválení podané žádosti s registračním číslem CZ.1.04/1.1.06/52.00164 a názvem Vzděláváním zaměstnanců České marketingové společnosti k posílení jejich adaptability budeme po dobu tří let organizovat vzdělávací aktivity pro naše členy, kteří se do projektu společně s námi zapojili.

PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague