Červnové zasedání Hlavního výboru ČMS

   Více...


Hlavní výbor -

Hlavní výbor je řídícím orgánem Společnosti a je volen valnou hromadou na období tří let.
Hlavní výbor řídí činnost Společnosti v období mezi zasedáním valné hromady, které odpovídá za svou činnost.

Hlavní výbor zejména:
zabezpečuje plnění usnesení valné hromady a stanoví úkoly Společnosti mezi zasedáními valné hromady,
projednává a schvaluje plány odborné činnosti a vydává směrnice pro činnost sekcí a klubů,
projednává a schvaluje zprávy o činnosti a roční finanční uzávěrku Společnosti,
na návrh prezidia Společnosti kooptuje v období mezi valnými hromadami nové členy hlavního výboru.

Hlavní výbor volí přímo ze svého středu prezidium Společnosti.
Hlavní výbor zasedá nejméně dvakrát do roka.
Hlavní výbor se schází mimořádně na žádost alespoň jedné třetiny svých členů, prezidia Společnosti nebo revizní komise.

Hlavní výbor pro volební období 2017-2019

1 Augustinová Hana, Ing. SOŠ Blatná Blatná  
2 Brabec Pavel, Mgr. AČRA Praha  
3 David Tomáš, Ing. TOP 100 Praha  
4 Hájek Tomáš, RNDr. ADMAZ Praha  
5 Hlavatý Petr, Ing. HPCG Praha  
6
Hofman Radek, Ing.
ZyXel ČR
Praha
 
7 Hrdý Martin FREEBOARD ČR Brno  
8
Hlavica Marek
AKA
Praha
 
9
Hrubalová Monika
VOŠP
Praha
 
10 Huntová Hana, Ing. SIMAR Praha  
11 Juračka Zdeněk, Ing. COOP Praha  
12 Jurášková Olga, Ing., Ph.D. UTB Zlín Zlín  
13 Kaplan Milan NARmarketing Ostrava  
14
Kauerová Lenka, doc., Ing., CSc.
VŠB
Ostrava
 
15 Koutný Aleš, Mgr Visual Agency Jihlava  
16 Krohová Naděžda, PhDr. Literární noviny Praha  
17 Marek Luboš Josef Bohemia Werbung Praha  
18 Nečas Libor
KUM ČMS
Ostrava  
19* Novák Pavel, Ing. BARTON QSV Quality Service Plzeň  
20 Postler Milan, Ing. Ph.D. VŠE v Praze Praha  
21
Řepka Vladimír
Magistrát h. m. Praha
Praha
 
22
Říha David, Ing., Ph.D., MBA
VŠE
Praha
 
23 Simová Jozefína, Ing., Ph.D. TU Liberec Liberec  
24 Tamchyna Jaroslav, dr. ČIFRA Praha  
25 Uchytil Petr, Ing.
Lagardere Active
Praha  
26 Vysekalová Jitka, doc. PhDr., Ph.D. ČMS Praha  
         
   Revizní komise      
29 Kozák Vratislav, doc. Ing. Ph.D. Uniterzita T. Bati  Zlín  
30 Kožená Marcela, doc. Ing. Ph.D.  Univerzita Pardubice Pardubice  
31 Jesenský Daniel, Ph.D., MSc., MBA DAGO Praha  

 

 
hlavní výbor -

Hlavní výbor pro volební období 2014-2016

1 Augustinová Hana, Ing. SOŠ Blatná Blatná  
2 Brabec Pavel, Mgr. AČRA Praha  
3 David Tomáš, Ing. TOP 100 Praha  
4 Drongová Kateřina, Ing. Grada Publishing Praha  
5 Hájek Tomáš, RNDr. ADMAZ Praha  
6 Hofman Radek, Ing. COREL International Praha  
7 Hrdý Martin FREEBOARD ČR Brno  
8 Huntová Hana, Ing. SIMAR Praha  
9 Janoušek Jiří AKA Praha  
10 Juračka Zdeněk, Ing. COOP Praha  
11 Jurášková Olga, Ing., Ph.D. UTB Zlín Zlín  
12 Kaplan Milan NARmarketing Ostrava  
13 Klevarová Cecílie, PhDr., CSc. Bercil Consulting Ostrava  
14 Koutný Aleš, Mgr Visual Agency Jihlava  
15 Krohová Naděžda, PhDr. Literární noviny Praha  
16 Marek Luboš Josef Bohemia Werbung Praha  
17 Mikeš Jiří, Ing. VŠE Praha Praha  
18 Novák Pavel, Ing. BARTON QSV Quality Service Plzeň  
19 Postler Milan, Ing. Ph.D. VŠE v Praze Praha  
20 Simová Jozefína, Ing., Ph.D. TU Liberec Liberec  
21 Tamchyna Jaroslav, dr. ČIFRA Praha  
22 Tomek Gustav, prof. Ing., DrSc. ČVUT Praha  
23 Typolt Ondřej, Ing. Olympus C&S Praha  
24 Vávrová Věra, doc. Ing., CSc. ČVUT Praha  
25 Vysekalová Jitka, doc. PhDr., Ph.D. ČMS Praha  
         
   Revizní komise      
26 Kozák Vratislav, doc. Ing. Ph.D. Uniterzita T. Bati  Zlín  
27 Kožená Marcela, doc. Ing. Ph.D.  Univerzita Pardubice Pardubice  
28 Jesenský Daniel, Ph.D., MSc., MBA DAGO Praha  

Na zasedání Hlavního výboru 15.6.2016 byli kooptování další členové:

Marek Hlavica, ředitel AKA
Ing. David Říha, MBA, Ph.D.,  VŠE  katedra marketingu
Ing. Libor Nečas, Ph.D., předseda KUM

 

PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague