Poslání M&K

Časopis každé organizace je vždy významným prostředkem, který umožňuje a usnadňuje kontakt mezi jejími členy, seznamuje kontinuálně členskou základnu se všemi aktivitami a v neposlední řadě ji informuje vybranými příspěvky o vývojových trendech v daném vědním oboru i o těch aktuálních otázkách, které mohou její členy zajímat.
Redakční rada časopisu Marketing & komunikace připravuje a vždy ve čtvrtém čísle časopisu publikuje tématické zaměření čísel následujícího ročníku. Autoři se tak mohou orientovat podle našeho časového harmonogramu a nepromeškají vhodný termín pro zaslání svého příspěvku.

PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague