Společný seminář ČMS a KUM

MARKETINGOVĚ ORIENTOVANÁ FIRMA – téma společného semináře ČMS a KUM

Na závěr letošního listopadu připravila Česká marketingová společnost ve spolupráci s profesním Klubem učitelů marketingu již tradiční podzimní seminář. Zúčastnili se ho v roli lektorů zástupci významných českých společností a reprezentanti našich předních univerzit, jejichž příspěvky spojilo téma Marketingově orientovaná firma. Konfrontace zkušeností významných manažerů, nositelů prestižních ocenění za přínos marketingu, a uznávaných vysokoškolských pedagogů v oboru, směřovala k posílení úzké vazby spolupráce obou stran a zkvalitnění procesu výchovy mladých marketérů. V programu vystoupil také nositel titulu Marketér roku 2015 ředitel ZOO Praha Miroslav Bobek.
V rámci tohoto setkání proběhlo vyhlášení již 12. ročníku soutěže Marketér toku 2016, jejímž cílem je výběr osobností, které se podílejí na úspěšném rozvoji své firmy či instituce, a všeobecně na rozvoji v oblasti marketingu.
Seminář se uskutečnil v prostorách Klubu Lávka na Novotného lávce v Praze dne 30. listopadu 2016, a vedle zajímavých přednášek a vystoupení se stal i příjemným neformálním setkáním těch, kteří marketing na teoretické úrovni rozvíjejí a připravují mladou generaci marketingových specialistů, s těmi, kdo na špičkové úrovni a úspěšně marketing v praxi uplatňují.

10  1 

16  15

19  18

2  4

17  6

7  5

12  21

11  9
ČMS a KUM zvou na seminář

   Více...


Učitelé marketingu na semináři v Ostravě

Dne 5. května 2016 se v aule VŠB-TU Ostrava uskutečnil letos již druhý seminář Klubu učitelů marketingu České marketingové společnosti, tentokrát na téma Posílení vztahu marketingové teorie a praxe. Mimo představení výukových koncepcí marketingu a komunikace na slovenských vysokých školách, zde byly, s vazbou na předešlé setkání na VŠE v Praze, definovány další postupy v přípravě projektů.
V sekci marketingové komunikace byla představena přípravná fáze výzkumu o efektivnosti výuky marketingové komunikace na českých a slovenských vysokých školách a ohlasu kvality výuky ve společenské praxi.  V sekci průmyslového marketingu byl pak uveden plán propojení technických oborů a marketingu, formulace specifických nástrojů marketingu pro MSP a řešení uvádění nových výrobků na trh.
Seminář, kterého se zúčastnily tři desítky akademiků z deseti českých a slovenských univerzit, zahrnoval zajímavé přednášky, rozsáhlé diskuse, prohlídku vybraných laboratoří a pro nejvytrvalejší účastníky i návštěvu areálu národní kulturní památky Dolní oblast Vítkovice. Neoficiální část pak byla zakončena v restauraci na vyhlášené Stodolní ulici. 

Libor Nečas
předseda KUM ČMS

3   

1
KONCEPCE VÝUKY MARKETINGU NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

6. dubna 2016 uspořádal Klub učitelů marketingu ČMS na VŠE v Praze - Fakultě mezinárodních vztahů odborný seminář, který přinesl pohled na to, jak realizují výuku marketingu a komunikace na jiných školách, jak se tvoří koncepce výuky, a jak KUM-ČMS zamýšlí, v rámci společného projektu, řešit standardy pro výuku marketingu a komunikace.
Zajímavé příspěvky byly doplněny plodnou diskusí, které se zúčastnili přední pedagogičtí marketingoví odborníci z několika regionů. Akci připomínáme malou fotogalerií.

4  9 

1  7

2  8
Klub učitelů marketingu - aktivní jaro

Vážení kolegové, milí členové i nečlenové KUM-ČMS

Dovolte, abychom Vás pozvali na úvodní letošní akci Klubu učitelů marketingu:
odborný seminář na téma

KONCEPCE VÝUKY MARKETINGU NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
Námětem semináře bude pohled na to, jak realizují výuku marketingu a komunikace na jiných školách, jak se tvoří koncepce výuky, a jak KUM-ČMS zamýšlí, v rámci společného projektu, řešit standardy pro výuku marketingu a komunikace.
Tato akce se uskuteční ve středu 6. dubna 2016 od 12:30 do 16 hodin, na VŠE v Praze - Fakultě mezinárodních vztahů (Nová budova, místnost NB 244, 2. poschodí, PRAHA 3 - Žižkov, nám. W. Churchilla 4).

Pozvánku naleznete v příloze této zprávy - vložné se nevybírá a svou účast můžete potvrdit telefonem nebo e-mailem.

Věříme, že účast na tomto semináři KUM-ČMS pro Vás bude stejně tak přínosem v oblasti odborné, jako i příležitostí k příjemnému setkání s Vašimi kolegy.

Libor Nečas – VŠB-TU Ostrava
Petra Koudelková – UK v Praze
_____________________________________________________

VŠB - Technická univerzita Ostrava, FS, kat. 345
tel.: 597 323 522
mobil: 608 225 357
e-mail: libor.necas@vsb.cz

Pozvánka na odborný seminář Klubu učitelů marketingu ČMS zde:
seminář KUMPARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague