Tematické zaměření M&K

Marketing a komunikace - témata časopisu pro rok 2017

 číslo  téma  odevzdání
rukopisu 
 1   Marketingová komunikace   10.2.2017
 2 Jak získat a udržet zákazníka  10.5.2017
 3  Digitální marketing  10.8.2017
 4 Marketingový výzkum     31.10.2017
PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague