CO OČEKÁVAJÍ MARKETÉŘI OD MÉDIÍ - očekávaní versus realita

   Více...


Pozvánka na podzimní seminář

   Více...


Klub učitelů marketingu

Klub učitelů marketingu, který byl v minulosti nedílnou součástí aktivit České marketingové společnosti, ale posléze se na několik let odmlčel, obnovuje svou činnost. Zásluhou paní Ing. Petry Koudelkové, Ph.D.z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a pana Ing. Libora Nečase, Ph.D. z Fakulty strojní Katedry mechanické technologie VŠB Technické univerzity Ostrava vznikl záměr a projekt, jak znovu uvést do života profesní skupinu, která má pro výuku našich vysokoškolských studentů marketingu velký význam.

Obracíme se na všechny bývalé členy klubu i nové zájemce o činnost v této oblasti, aby se na základě přiložených dokumentů přihlásili buď přímo organizátorům projektu, nebo sekretariátu ČMS, který další kontakt zprostředkuje.

Záměry klubu, zaměření činnosti i přihlášku najdete zde:

charakteristika KUM
přihláška KUM
přihláška ČMS ind

přihláška ČMS kol
přihláška ČMS ind 1

přihláška ČMS kol 1


 

PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague