Hlavní výbor ČMS bilancoval

   Více...


Prosicové zasedání Hlavního výboru ČMS

   Více...


Hlavní výbor ČMS opět zasedal

   Více...


Zasedání Hlavního výboru ČMS

   Více...


Hlavní výbor

Hlavní výbor se schází dvakrát ročně (obvykle v červnu a v prosinci) a na jeho program je pravidelně zařazována zpráva o činnosti ČMS za uplynulé období, zpráva o hospodaření a zpráva revizní komise. Zástupci regionálních klubů informují ostatní přítomné o aktivitách jejich členů a v diskusi se potom mohou vyjádřit všichni přítomní k projednávaným bodům i k problémům a otázkám spojeným s chodem společnosti. Do hlavního výboru jsou členové voleni valnou hromadou, která je svolávána jednou za tři roky.PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague