Tematické zaměření M&K

Marketing a komunikace - témata časopisu pro rok 2016

 číslo  téma  odevzdání
rukopisu 
 1   Marketingová komunikace   10.2.2016
 2 Nové technologie a marketing  10.5.2016
 3  Cesty k loajalitě zákazníka - marketing vztahů  10.8.2016
 4 Marketingový výzkum     31.10.2016


tit 1 2016

Marketing a komunikace č. 1/2016

on-line verze tohoto čísla časopisu je k dispozici zde

OBSAH

Úvodník

Ing. Milan Postler, Ph.D.

Češi a reklama 2016
Doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ing. Miroslav Fous                                                                

Umění naslouchat: klíčový prvek úspěšné komunikace
PhDr. Jana Sládková, MBA                                                                                                      

Tvorivý proces v reklamnej agentúre, typ komunikácie tímov a jej vplyv na kreativitu reklamy
Doc. Mgr. Katarína Fichnová, PhD.                                                                                    

Přežijí veletrhy konfrontaci s elektronickou komunikací?
Prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.                                                                                        

Marketingová komunikace v turistické destinaci
doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc.                                                

Tištěná média jsou pro cestovní ruch stále nepostradatelná
RNDr. Ivan Marek, Mgr. Ondřej Kalvach                                                                  

87 % dnešních nákupních rozhodnutí probíhá až v místě prodeje
SHOPPER ENGAGEMENT STUDY CZECH REBUBLIC 2015

Dr. Daniel Jesenský, Ing. Daniela Krofiánová                                             

Up-cycling jako nový nástroj v marketingové komunikaci
Jakub Mastík                                                                                     

John Lewis a marketingová komunikácia – luxusné obchodné domy, ktorým sa darí
Bc. Dávid Vrtaňa, Bc. Oliver Bubelíny, Bc. Dominika Rovňaníkov, doc. Mgr. Jakub Soviar PhD. 

Balení 3D reklamních předmětů aneb první dojem je důležitý
Mgr. Petr Nakládal                                                                               

Glosy, úvahy... /Glosses, reflections.                                                              

Recenze
/Review/: Ledacos o marketingu
Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc.                                             

Plán akcí Regionálních klubů České marketingové společnosti na rok 2016  

PLÁN ČINNOSTI 2016 -
KLUB UČITELŮ MARKETINGU - ČMS              

Z činnosti ČMS   

M+K 2-3 2016         

Marketing a komunikace č. 2-3/2016

on-line verze tohoto čísla časopisu je k dispozici zde

OBSAH

Úvodník
Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc.
 
Mobilní technologie jako budoucnost on-line marketingu
Ing. Mgr. Jiří Mařík
 
Nová výzva v oblasti technologií s využitím v obchodě a v marketingu – platební náramek
Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA, Bc. Nikola Tykalová, Bc. Lucie Urbanová
 
Automatizovaný marketing: hromadná cesta k individualizované komunikaci s B2B zákazníkem
Mgr. Aleš Řiháček, MBA
 
Vzájemná koexistence tištěných a digitálních médií ANEB digitální podoba časopisu Marketing & komunikace
Ing. Radek Hofman
 
Cesta k vytváření hodnoty zákazníka
Doc. Ing. Věra Vávrová, CSc.
 
Integrace zákazníka do tvorby produktu
Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc.
 
INTERNET VĚCÍ: Trend, který zatím nechává české uživatele chladnými
Mgr. Eliška Morochovičová
 
Vztahový marketing v životě značky
Doc. Mgr. Ing. Olga Jurášková, Ph.D.
 
Jak jsou využívány nové technologie v marketingu obchodu a cestovního ruchu?
Ing. Petr Janeček, doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.
 
Glosy, úvahy...
 
Marketér roku 2015
 
Informace o výsledku soutěže Mladý delfín 2015 (Studentská cena) 

Ohlasy na Marketéra roku 2015 v médiích
 
Rozhovor s nositelem titulu Marketér roku 2015: 
Žiji sen, který jsem se neodvažoval snít...
 
Recenze /Review/:Co marketing opravdu je
Ing. Alena Chromcová. Ph.D.
 
Rozhovor s nositelem titulu Marketér roku 2015: 
Značka musí mít svou tvář
 
Recenze /Review/:Vysoká škola a požadavky marketingové komunikační praxe
Prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.34
 
Z činnosti ČMS


M+K 4/2016

Marketing a komunikace č. 4/2016

on-line verze tohoto čísla časopisu je k dispozici zde
 
OBSAH

Úvodník
doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.                                                             

Skupinové rozhovory jako součást kvalitativního výzkumu 
doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.                                                             

Uživatelské testování www stránek a testování oční kamerou 
Ing. Tereza Formánková, doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.                            

Jak se využívá metod stanovení hodnoty zákazníka na trhu B2B 
Ing. Pavel Horák, MBA                                                                               

Výzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací  
Ing. Andrea Štolfová, Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA, RNDr. Jaroslav Potměšil, CSc.

Světlušky září i o Vánocích.
Vánoční rozhovor s Ing. Přemyslem Filipem, MSc., ředitelem Nadačního fondu Českého rozhlasu, který v soutěži Marketér roku 2015 získal Zvláštní cenu - Zlatý delfín
  Eva Rokytová                                                                                             

SIMAR v roce 2016  Hana Huntová                                                                                             

Nový ICC/ESOMAR Kodex  Hana Huntová                                                                                             

Glosy, úvahy.

Ztrácejí marketingové útvary ve firmách svůj význam?  prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc.                                                

Recenze
Inovace jako nutnost konkurenční výhody  prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc.                                          

Marketingová komunikace - součást kulturního a kreativního průmyslu   prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.,                                         

CZECH TOP 100 v regionech   Ing. Tomáš David                                                                                        

XXVII. ročník časopisu Marketing & komunikace je pro vás připraven v digitální podobě  Ing. Radek Hofman                                                                                                    

Výjimečný seminář v Ostravě  PhDr. Cecílie Klevarová, CSc.                                                                      

Z činnosti ČMS

                     

PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague