Tematické zaměření M&K

Marketing a komunikace - témata časopisu pro rok 2015 

 číslo  téma  odevzdání
rukopisu 
 1   Marketingová komunikace   31.1.2015
 2 Značka v cyklu života  30.4.2015 
 3  Vzdělávání v marketingu  31.7.2015
 4 Marketingový výzkum     31.10.2015

obálka 1/2015

Marketing a komunikace č. 1/2015 

on-line verze tohoto čísla časopisu je k dispozici zde

OBSAH

Úvodník
Ing. Milan Postler, Ph.D.

Češi a reklama
Doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D., Ing. Renáta Doležilová         

Jakým vražedným obratům se v komunikaci s druhými určitě vyhnout
PhDr. Jana Sládková

Specifika komunikace kulturních produktů
Ing. Zdeněk Pátek, Ing. Ondřej Pešek

Osobní prodej a relevance faktorů při osobní interakci mezi zákazníkem a obchodním zástupcem
Ing. David Říha, MBA, Ph.D., Michael Stros, Ph.D., Timothy Heinze, Ph.D.          

Nová socioekonomická klasifikace ABCDE
RNDr. Tomáš Hanzák, Ph.D.

QR kódy jako most mezi tištěnou a elektronickou komunikací
Mgr. Josef Kroupa

75 let knihy o reklamě
Prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.   

Komunikace značek - Máme se zabývat dlouhodobými efekty?
Milan Průša       

Inovace? Skvělé služby? Raději od značek chceme poctivost a otevřenou komunikaci

Daniel Jesenský, Ph.D., MSc., MBA

Spotřebitelské vnímání alternativních forem televizní propagace
Ing. Václav Stříteský, Ph.D., Ing. Marcela Zamazalová, Ph.D., Ing. David Říha, Ph.D., MBA          

Glosy, úvahy

Recenze:  Sám sobě prodejcem vlastní značky
                  Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc.             

Udělování cen za rozvoj marketingu v Moravskoslezském regionu
PhDr. Cecílie Klevarová, CSc.

Z činnosti ČMS


m+k 2/2015

Marketing a komunikace č. 2/2015

on-line verze tohoto čísla časopisu je k dispozici zde

OBSAH

Úvodník - ZNAČKA V CYKLU ŽIVOTA aneb honba za emocemi
Mgr. Pavel Brabec 3

Značky využijí nové technologie pro personalizaci a podporu spotřebitelských zážitků
Ing. Daniela Krofiánová 4

Značka v marketingových souvislostech neziskové organizace
Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA 6

Já jako značka
Doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D., PhDr. Karel Voříšek 8

České banky v cyklu života
Ing. Tereza Březíková, Bc. Michal Štěpánek 10

Značka mobilního telefonu a generace Y
Ing. David Říha, Ph.D., MBA, Zdeněk Cimbura 12

Vztah se značkou - partnerství na celý život
Linda Petrová 14

Proč značky vládnou našim životům?
Mgr. Mojmír Špalek 16

Marketér roku 2014 - výsledky jubilejního 10. ročníku soutěže

Glosy, úvahy

ČMS slaví 25. výročí - ohlédnutí za pestrým čtvrt stoletím

Z činnosti ČMS
Křest knížky Jitky Vysekalové a Karla Voříška v Paláci knih Luxor

Prof. Tomek - host pořadu na Regině
Do síně slávy Zlatého středníku vstoupila Jitka Vysekalová
Klub učitelů marketingu
Profesor Ing. Gustav Tomek, DrSc. získal nový titul

Křest a šanson
Úspěšné završení jarních seminářů

LWC nezahálí3/2015

Marketing a komunikace č. 3/2015

on-line verze tohoto čísla časopisu je k dispozici zde

OBSAH

Úvodník
  Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc.

Marketing nemůže být ostrovem ve vzdělávání  Doc. Ing. Věra Vávrová, CSc.

Jak přijít o chuť poznat marketing?  Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. 

Marketing na technických vysokých školách   Ing. Libor Nečas, Ph.D.           

Vzdělání v oblasti marketingu a jeho nástrojů na Vysoké škole ekonomické v Praze  Ing. Milan Postler, Ph.D.        

Jak profilovat obor marketingová komunikace na vysoké škole  Prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Vzdělávání v širších souvislostech  doc. Mgr. Ing. Olga Jurášková, Ph.D.     

Ověřování kompetencí osob v marketingovém řízení firem a v prodejních aktivitách certifikačním orgánem CIMA v souladu s požadavky normy na certifikační orgány   Ing. Otakar Pivoda        

Má práce je dream job - rozhovor s Mgr. Tomášem Gregořicou, Marketérem roku 2014  Eva Rokytová

Stále hledáme nové cesty - rozhovor s Ing. Jiřím Vlasákem, který v soutěži Marketér roku 2014 získal Zvláštní cenu - Zlatý delfín   Eva Rokytová  

Glosy, úvahy


Z činnosti ČMS
Klub učitelů marketingu obnovuje svou činnost
ČMS se stala hlavním partnerem veletrhu Marketing Mix
Ostravský křest
Znojemský hrozen 2015 - tradičně za účasti Č
MS
Zprávy z regionálních klubůMarketing a komunikace č. 4/2015

on-line verze tohoto čísla časopisu je k dispozici zde

OBSAH

Úvodník  
doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.

Poznámky z 68. ESOMAR kongresu 27. - 30. 9. 2015, Dublin 
Hana Huntová

Výzkum trhu chvátá, ale nespěje ke svému konci! 
Jan Staněk

Digitální budoucnost marketingového výzkumu 
PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.

Průzkum trendů marketingu na sociálních sítích. Jak vidí trendy zahraniční a jak čeští experti?
Ing. Markéta Kuželíková, Doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.

Bez harmonizace dat není jejich využití efektivní 
Ing. Alena Ivánková

Šedá vs. Zelená? Příspěvek k diskuzi o kulhavé teorii a běžící praxi v marketingových komunikacích
Prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.

Vliv interkulturních diferencí na oblast osobního prodeje
David Říha, MBA, Ph.D., Mgr. Elena Říhová

GfK Eye-tracking goes west.
Mgr. Andrea Winklerová

Sdružení SIMAR v roce 2015: rok pohledů zpět i dopředu
Hana Huntová

Glosy, úvahy

Čtvrtstoletí výzkumu trhu (Příspěvek ke konferenci SIMAR)
Doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.

Marketér roku 2015 – soutěž vyhlášena
Dopis prof. Philipa Kotler

Recenze: Philip Kotler: Confronting Capitalism
Doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. 25

Tištěná encyklopedie a digitální věk
Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc.

Certifikace marketingových odborníků
PhDr. Cecílie Klevarová, CSc.

Seminář regionálního klubu ČMS Ostrava

Z činnosti ČMS  

 


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague