Tematické zaměření M&K

Marketing a komunikace - témata časopisu pro rok 2014

 

 číslo  téma  odevzdání
rukopisu 
 1   Marketingová komunikace   31.1.2014
 2 Emoce a marketing  30.4.2014  
 3  Udržitelný rozvoj a sociální odpovědnost firem    31.7.2014
 4 Marketingový výzkum     31.10.2014

 

1 2014  
   

1. Marketingová komunikace
vyšlo v březnu

Obsah čísla:

Valná hromada ČMS
Komerční komunikace jsou, když… Jiří Mikeš

Češi a reklama 2014
Výsledky dlouhodobého výzkumu postojů české veřejnosti k reklamě Doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D., Ing. Renáta Doležilová

Samoregulace v Česku a jinde  Ladislav Šťastný
Země příběhů: nový vizuální styl destinace Česká republika Mgr. et Mgr. Marek Mráz
Jak rozumět integrované marketingové komunikaci Doc. Ing. Věra Vávrová, CSc.
Světoznámá neznámá Ing. Jiří Boček, Mgr. Jana Kubištová, MBA
Marketingová komunikace a vývoj paradigmat Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc.
Super Bowl jako marketingová příležitost aneb platit, nebo neplatit 2,5 milionu
korun za sekundu reklamy? Ing. Michal Novák, Ing. Vladislav Bína, Ph.D.

Než začnete navrhovat logo Ing. Zdeněk Sládek
Regionální klub Ostrava ČMS uděloval ceny za rozvoj marketingu PhDr. Cecílie Klevarová, CSc.
Média a jejich role v utváření vnímání tělesného obrazu Ing. Ondřej Pešek, Ing. David Říha, MBA

Glosy, úvahy…

Recenze Emoce v nás a okolo nás  Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc.
Emoce v marketingu - jak oslovit srdce zákazníka (křest knihy)
Recenze /Review/: Cílová skupina: my občané Doc. Ing. Věra Vávrová, CSc.

Z činnosti ČMS

 

obálka  
   

2. Emoce a marketing
vyšlo v červnu

Obsah čísla:

ČMS zaujímá na veletrhu Reklama, Polygraf své stabilní místo
Úvodník - Emoce v nás i okolo nás Doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.

Využití emocí při řízení zákaznické zkušenosti v retailu Vladimír Hrabal
Stimulovat emoce zákazníků se v místě prodeje vyplatí Daniel Jesenský, Ph.D., MSc, MBA
Jak zahrát na citovou strunu zákazníků v místě prodeje Ing. Daniela Krofiánová
Koktejlové bary sázejí na sex a černou barvu  Mgr. Jitka Součková
Emoce jsou největší úskalí a slabiny prodejců pro profesionální a efektivní prodej PhDr. Cecílie Klevarová, CSc.
Emoce a jejich role na trzích B2B  Ing. David Říha, MBA
Příběh je až na prvním místě Ing. Radek Hofman
Komunikace značky prostřednictvím celebrit  Mgr. Radek Tahal, Ph.D.
Analýza sentimentu a její problémy Lucie Kumstová
Marketér roku 2013 – výsledková listina

Glosy, úvahy…

Recenze: Řízení výroby – opomíjené téma Ing. Alena Chromcová, Ph.D.,
Sto let platné Paretovo pravidlo  Doc. Ing. Věra Vávrová, CSc.,

Z činnosti ČMS

 

4. Marketingový výzkum
vyšlo vprosinci

Obsah čísla:

Úvodník  Doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.                                                                                                                            
ESOMAR Congress Nice 2014  
Lucie Vrbíková                                                                                                                                                     
Co se děje s televizními ratingy s nástupem reklamních bloků? 
Ing. Michal Novák, RNDr. Lenka Komárková, Ph.D.                                       
Specifika výzkumu motivace návštěvního ruchu v česko-bavorském příhraničí a jeho výsledky 
Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA                                        
Výzkum emocí - nejen to, co vyčteme z tváře  Doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.                                                                                             
Výzkum spokojenosti zákazníků   Mgr. Radek Tahal, Ph.D.                                                                                                                        
Analýza úspěšnosti českých virtuálních operátorů dle oborů podnikání  Ing. Aboubacry Diallo                                                                                             On-line metody: mapování teritoria a jejich správné využití  Hana Huntová                                                                                                                       Marketingový výzkum v on-line prostředí  Ing. Mgr. Jiří Mařík, Ing. David Říha, Ph.D., MBA                                                        
Byli jsme při tom. 8th World Public Relations Forum (WPRF)  Ing. Lucie Zumrová, Ph.D.                                                                                                     Glosy, úvahy.
V Česku se zabydluje nová socio-ekonomická klasifikace ABCDE
  RNDr. Tomáš Hanzák, Ph.D.                                                                                           Výzkum trhu v roce 2014: pohled na činnost SIMAR  Hana Huntová                                                                                                           
ČMS očima studentů VŠE  Ing. Jiří Mikeš                                                                                                   
Navrhujeme logo  Ing. Zdeněk Sládek                                                                                                                                     
Certifikace marketingových odborníků   PhDr. Cecílie Klevarová, CSc.                                                                               
Z činnosti ČMS                                                        
Říjnové šansonění na Lávce


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague