Podmínky členství v České marketingové společnosti

Členem ČMS se může stát kterákoli fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s posláním a programem ČMS, podá sekretariátu písemnou přihlášku a uhradí členský příspěvek. Členství se poté obnovuje automaticky na ročním principu uhrazením členského příspěvku. Kolektivními členy ČMS jsou právnické osoby - firmy, instituce a spolky se sídlem v České republice nebo s organizační složkou působící v České republice. Kolektivní členové s obratem nad 10 milionů Kč ročně hradí členský příspěvek ve výši 8 000,- Kč, ostatní ve výši 5 000,- Kč za kalendářní rok. Individuálními členy ČMS jsou fyzické osoby bez omezení. Výdělečně činní individuální členové hradí členský příspěvek ve výši 1 000,- Kč ročně,   Více...


Přihláška člena ČMS - kolektivní a individuální

   Více...PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague