Tematické zaměření M&K

Marketing a komunikace - témata časopisu pro rok 2013

 číslo  téma  odevzdání
rukopisu 
1   Marketingová komunikace  31.1.2013  

2  

Marketingové a produktové inovace 30.4.2013   
Dialog se zákazníkem   31.7.2013
4 Marketingový výzkum     31.10.2013

 

1. Marketingová komunikace
vyšlo v březnu
1/2013

Jak dál nebo co?
Ing. Jiří Mikeš 
Jak se mění postoje české veřejnosti k reklamě
Doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D., Ing. Olga Kopecká 
Záludnosti komunikace: bariéry a filtry
PhDr. Jana Sládková, MBA 
Emoce vítězí nad rozumem
Mgr. Jitka Součková 
„Potichu, anebo nahlas“?
Ing. Jitka Jakubcová, MSc 
Analýza sociálních sítí v marketingové komunikaci
Ing. Michal Novák 
Co je motivací pro užívání sociálních sítí? Aneb komu se vyplácí aktivity v oblasti sociálních sítí?
PhDr. Jindřich Urban, Ph.D. 
Marketingová komunikace akcí mikroregionální úrovně
David Janda, MSc 
Role retailu v marketingové komunikaci značek
Tomáš Barčík, MBA 
Zážitkem k dobrému image účinné sportovní PR eventy

Mgr. Josef Voráček 
EMMA - EMotion MArketing
Mgr. Barbora Úlehlová 
Zadání zakázky grafickému studiu
Ing. Zdeněk Sládek 
Marketér roku 2012 - informace o přihlášení
Mladý delfín - studentská soutěž Marketéra roku 2012
Ztvárnění symbolu soutěže Marketér roku je pro mne „hozenou rukavicí“…
Udělování cen za rozvoj marketingu v Moravskoslezském regionu
PhDr. Cecílie Klevarová, CSc. 
Recenze: Efektivnosti předchází poznání podstaty  
              Doc. Ing. Věra Vávrová, CSc. 
              O nejcitlivější stránce marketingu  
              Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. 
Ze života ČMS 

2. Marketingová komunikace
vyšlo v červnu
obálka2/2013

Úvodník
Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc.                                                                                     
Inovace není jen změna
Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc.                                                                                     

Inovace vyžadují další rozvoj vztahů se zákazníkem
Doc. Ing. Věra Vávrová, CSc.                                                                                        

Inovační strategie je nedílnou součástí firemního plánu
Ing. Radek Hofman                                                                                                         

Nejmodernější zbraň do rukou obchodníků
Ing. Pavel Marek                                                                                                              
Využití moderních metod při marketingu inovací GRANKO
RNDr. Ludvík Čichovský, CSc., MBA; Bc. Veronika Dvořáková                             

Systémy řízení inovací v průmyslu
Ing. Dieudonné Mubenzem                                                                                           
Kdo příliš analyzuje, málo vykoná Ing. Ivo Toman                                                 

Česká marketingová společnost vyhlásila oficiální výsledky soutěže MARKETÉR ROKU 2012                                                                              
Zvyky ovlivňují nákupní chování při setkáních s POP komunikací
Daniel Jesenský, MSc, MBA                                                                                         

Automatizovaná analýza sentimentu: jak vytěžit více z online medií?
Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.                                                                                                  

Recenze:  Vnitřní stabilita manažera 
                 
Doc. Ing. Věra Vávrová, CSc. 
                
Budeme šachovými figurkami EVERNETU?
                
Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc.                                                    

Ze života ČMS 
Trochu bláznivý nápad
Ing. Miroslav Pavel

 

3. Dialog se zákazníkem
vyšlo v září

3/2013

Úvodník
Ing. Daniela Krofiánová                                                                                                        

Emoce v dialogu se zákazníkem  
doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.                                       
Dialog s neviditelnou většinou, Specifika obousměrné komunikace s kohortou 50+,
Problém se změnou tradičního paradigmatu  Mgr. Martin Hrdý                                                                                                                                       

5 smyslů – jak je v prodejně oslovit?  Henrich Sikela                                                                                                                                          
Jak se odráží propojení digitálního a reálného světa v komunikaci se spotřebitelem? Ing. Daniela Krofiánová                                                                                                                          
Komunikace se zákazníkem v éře sociálních médií Ing. Radek Hofman                                                                                                                                  
Plní online prodejci počítačů a spotřební elektroniky přání svých zákazníků?
Bc. Tomáš Hurt; Ing. Jan Petrtyl

Marketing s podporou využívania nástrojov
Marcela Gergeĺová, MSc., Ph.D.; doc. Žofia Kuzevičová;
doc. Štefan Kuzevič; doc. Ladislav Mixtaj                                                                                           
Otevřený dialog se spotřebitelem není náhoda
Tomáš Barčík, MBA

Potřebuje marketingový výzkum firma podnikající na trhu B2B i v době
diferencovaného marketingu
Ing. Pavel Horák, MBA

Logo
Ing. Zdeněk Sládek                                                                                                                                  

Výzkum na téma: wellness služby
doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc.                                                                                                                 

Recenze: Velký slovník marketingových komunikací
Ing. Milan Postler, Ph.D.                                                                                                                          

Specifika dialogu se zákazníkem v B2B
rozhovor s Pavlem Markem


4. Marketingový výzkum
vyšlo v prosinci

obálka 4/2013

Úvodník
Jitka Vysekalová                                                                                                                                     
Efektivita sběru dat u kvantitativních marketingových výzkumů                                                   
Mgr. Radek Tahal, Ph.D.,
Jak a proč měřit chování lidí na internetu                                                                                          
Mgr. Jan Lajka, STEM/MARK
Fenomén komunitních webů vs český uživatel internetu                                                              
Eliška Morochovičová, MEDIARESEARCH
Okno do černé skříňky - biometrie ve službách POP komunikace                                                
Daniel Jesenský, Ph.D., MSc., MBA.
Výzkumnické safari na Insight Summitu                         
Ing. Hana Huntová, Ing. Hana Svěchotová,
Zadání a řízení projektu marketingového výzkumu                                               
RNDr. Jan Herzmann, CSc., Ing. Petr Herzmann,
Ktorým informačným zdrojom dôverujú ženy pri zvykových nákupoch?           
Doc. Ing. Alena Kusá, PhD., Mgr. Veronika Hrabačková, PhD.,
Jak Češi hodnotí tělesnou atraktivitu?                   
Ing. Ondřej Pešek, Ing. David Říha, MBA
Připravenost marketingových manažerů k řešení současných otázek marketingu        
Mgr. Ing. Olga Jurášková. Ph.D. a Ing. Martina Juříková, Ph.D.,
Glosy, úvahy…                                                                                                                                 
Spotřebitelé důvěřují reklamě
REÁLNĚJŠÍ, NEBO JINÝ POHLED NA SEGMENT 50 ČI 60 + ?
Recenze:
Marketingová komunikace z druhé strany 
                                                                                 

Doc. Ing. Věra Vávrová, CSc. 
Jak uspět v tržní orientaci firmy                                                                                                          
Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc.,
Marketing Challenge Forum – aneb co se od marketérů jen tak nedozvíte                        
Marketér roku 2013 – soutěž vyhlášena                                                                          

Další certifikace v ČMS                                                                                                                        
Ze života ČMS

PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague