2011 prosinec - zasedání HV

Zasedání se uskutečnilo 7. prosince 2011. Byla projednána Zpráva o činnosti ČMS za II. pololetí 2011, kterou přednesla prezidentka ČMS doc. Jitka Vysekalová, a přítomní byli informováni viceprezidentem prof. Gustavem Tomkem o vyhlášení soutěže Marketér roku 2011. Zprávu o hospodaření a výhledech na rok 2012 přednesla výkonná ředitelka Milada Hábová. O činnosti regionálních klubů ČMS v jednotlivých krajích pak informovali jejich přítomní zástupci.

Plné znění Zprávy o činnosti ČMS za II. pololetí 2011 je k dispozici v rubrice Zprávy o činnosti.


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague