Tituly certifikovaných

Předsednictvo České marketingové společnosti zhodnotilo na svém zasedání pozitivně úroveň dosud prováděného certifikačního řízení a dospělo k závěru, že plnění podmínek, tj. odborné a kvalifikační předpoklady, praxe, osobnostní předpoklady a úspěšné obhájení odborné práce, umožňuje, aby certifikovaní marketingoví odborníci, používali zvláštního profesního označení. Profesní označení má výhradně význam ocenění certifikovaných pracovníků marketingu v rámci odborného styku, zejména v rámci odborné komunity. Podmínky používání stanoví tento dokument. Jeho vyhlášením v časopisu Marketing & komunikace a na internetových stránkách společnosti dává ČMS odborné komunitě na vědomí, aby ve vzájemném odborném styku bylo profesní označení respektováno.
• Profesní označení zní: Certifikovaný marketér České marketingové společnosti, ve zkratce CM-ČMS.
• Profesní označení se uděluje členům ČMS, kteří úspěšně splnili podmínky certifikačního řízení. Je v uvedeném znění vyznačeno na certifikátu.
• Uvedené profesní označení lze užívat za následujících podmínek:
* užívá se v uvedené zkratce za jménem
* je chápáno pouze jako profesní označení, nenahrazuje akademické tituly, pedagogické hodnosti, vědecké hodnosti ani označení absolventů VOŠ
* nemůže být použito na veřejných listinách a dokladech, vzhledem k zákonným omezením
* je třeba při použití profesního označení respektovat zákony a předpisy upravující různé druhy dokladů, jako např. zákon o občanských průkazech, kde jsou nepovinné údaje taxativně uvedeny
* ve smyslu výše uvedeného nelze např. uvádět profesní označení v pasech, dokladech pro pojišťovny, v bankovním styku, v živnostenském listu apod.
• Právo používat toto profesní označení ve smyslu uvedených podmínek vzniká dnem rozhodnutí předsednictva České marketingové společnosti 12.10.2005.
• Právo používat profesní označení se vztahuje na všechny oprávněně certifikované členy České marketingové společnosti po datu uvedeném v předchozím bodě a všech, kteří k tomuto dni mají platné certifikáty. Vypršením doby platnosti certifikátu zaniká i právo používat toto profesní označení.
Všechna práva vyhrazena © 2008 Česká marketingová společnost.


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague