PF 2019

Vážení členové České marketingové společnosti, milí kolegové, přátelé, příznivci marketingu,

děkujeme Vám všem za úspěšnou spolupráci a přízeň, kterou jste nám věnovali v uplynulém roce a těšíme se na další společné projekty, setkání a kooperaci v roce budoucím.

Přejeme všem pevné zdraví, optimismus a odvahu k řešení problémů, které každodenně přináší osobní i profesní život.

Prožijte krásné Vánoce a vykročte do roku 2019 správnou nohou.

Za prezidium ČMS

doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.
prezidentka ČMS


Milada Hábová
výkonná ředitelka ČMS

 PF 2019


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague