Marketing Mix 2018 Praha, Brno

Marketing Mix (dříve Svět reklamy) veletrh firem z oblasti reklamy a marketingu + konference Digistrategie na téma online marketing + řada přednášek a prezentací + networking pro všechny = sraz lidí, kteří působí v marketingu.
Partnerem této, už tradiční akce konané 13. 9. 2018 v Konferenčním centru CITY, byla jako každoročně také Česká marketingová společnost. Její prezidentka, doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. prezentovala v průběhu konání veletrhu výsledky posledního výzkumu Češi a reklama, který má za sebou více než dvacetiletou historii.
V Brně se veletrh koná pod stejným názvem 25.9.2018 v hotelu Voroněž.

1


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague