Červnové zasedání Hlavního výboru ČMS

Dne 6. 6. 2018 v odpoledních hodinách zasedal v salonku Klubu Lávka na Novotného lávce v Praze 1 Hlavní výbor České marketingové společnosti. Na programu pravidelného půlročního zasedání bylo jako obvykle projednání zprávy o činnosti za první pololetí 2018, zprávy o průběhu a výsledcích soutěže Marketér roku 2017, zprávy o hospodaření, schválení účetní závěrky za rok 2017 a informace zástupců regionálních klubů o jejich aktivitách.
Prezidentka ČMS Jitka Vysekalová také informovala o personální změně v Regionálním klubu Ostrava. Paní Cilka Klevarová předala po dlouholeté, velmi aktivní práci v čele vedení RKO pomyslné žezlo mladšímu kolegovi a spolupracovníkovi panu Miloslavu Cváčkovi. Při této příležitosti byl paní Cecílii Klevarové zaslán diplom prezidia ČMS.

Následovala bohatá diskuse a volná zábava, která změnila formální zasedání v příjemné přátelské, téměř letní odpoledne. Mluvilo se o časopise, webových stránkách, regionálních specifikách, studentech i kantorech a také o blížící se podzimní sezóně s vyhlídkou pravidelného semináře i slavnostního odpoledne certifikací a jejich prolongací.

Znění celé zprávy o činnosti naleznete zde: Zpráva o činnosti za I. pol. 2018

1  99

4  2  

9 10

8  98 

7  6

12  11

5


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague