ČMS + Reklama, Polygraf

Česká marketingová společnost na
Veletrhu REKLAMA POLYGRAF 2018 (29. 5. - 31. 5. 2018)

4

Jako každoročně připravila Česká marketingová společnost ve spolupráci s vedením
veletrhu doprovodný program, jehož nosnou částí byla prezentace výsledků výzkumu
Češi a reklama (postoje české veřejnosti k reklamě).
Účastníci panelu Jitka Vysekalová, prezidentka ČMS, a Miroslav Fous, ředitel výzkumu ppm Factum, přiblížili přítomným hlavní trendy v současném vnímání reklamy českou veřejností a snažili se najít odpovědi na otázky

Máme už reklamy dost, a kde nám nejvíce vadí? Co říkáme reklamě v historických centrech měst?  Pomáhá nám reklama při nákupním rozhodování, řídíme se jí při nákupu? Je reklama velkým manipulátorem nebo je součástí moderního života?
Mají města/obce informovat své občany prostřednictvím reklamy? O jaké informace lidé stojí?
Je místo prodeje stále tím „největším prostorem“ pro uplatnění reklamy?
Jaká reklama na místě prodeje nejvíce láká?  Koho nejvíce oslovuje?
Jaké segmenty zákazníků můžeme popsat na základě jejich postojů k reklamě? Kdo jsou ti, kteří reklamu zcela odmítají a naopak ti, kteří ji milují?

Závěry letošního výzkumu jsou cennými informacemi o působení reklamy v dlouhodobém časovém horizontu, protože výzkum je prováděn již od devadesátých let minulého století.

V další části doprovodného programu proběhl křest knihy Daniela Jesenského a kol. Marketingová komunikace v místě prodeje, jejíž recenzi jsme přinesli v minulém čísle. Vysoce hodnocená publikace je významným obohacením literatury věnované marketingovým otázkám a určitě najde své uživatele v nejrůznějších odvětvích tohoto oboru.

V programu nechybělo ani tradiční setkání představitelů regionálních klubů a zástupců profesního Klubu učitelů marketingu, kteří si měli i po skončení oficiální části stále co povídat.

3

Soutěž Duhový paprsek – udělena cena České marketingové společnosti

V rámci Veletrhu Reklama, Polygraf byla i letos, jak se stalo již tradicí, udělena cena České marketingové společnosti. Tentokrát ji získala firma Authentica, s.r.o. za kampaň END CAP ORION, která ztvárnila kartonový stojan pro nabídku výrobků společnosti Nestlé Česko, s.r.o.

  10  2


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague