KVĚTNOVÝ SEMINÁŘ KUM

Klub učitelů marketingu ČMS řešil otázky vývoje marketingu, komunikace a výuky na VŠ

15. května 2018 se členové a příznivci Klubu učitelů marketingu ČMS setkali na půdě VŠMVV v Praze, aby se v rámci svého tradičního jarního semináře zamysleli nad otázkou „Kam směřuje marketing, komunikace, společnost, … a svět?“. Více než čtyřicet účastníků z řad pracovníků akademické sféry, vyšších odborných škol, gymnázií i marketingově orientovaných firem a agentur, si vyslechlo prezentace a rozvinulo diskuse k šesti oblastem týkajícím se vývoje marketingového výzkumu, služeb, reklamy, výukových metod, generačních odlišností i směřování v širších společenských souvislostech. Seminář byl zahájen vystoupením prezidentky ČMS doc. Jitky Vysekalové, a následnou prezentací knihy Mezinárodní marketing, která v těchto dnech přichází na trh odborné literatury. Tuto knihu představil jeden z jejich spoluautorů, doc. Bohumír Štědroň.

V úvodní přednášce nastínil pan PhDr. Luboš Rezler z agentury Kantar Millward Brown, nové metody a trendy užívané v marketingovém explicitně pojatém výzkumu trhu, využívajícím moderní technologie neuroscience. Následně se otázkám dynamicky rostoucího sektoru služeb věnovala ve svém příspěvku Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. z VUT v Brně. Přiblížila svůj pohled na zvyšující se význam služeb a jejich pronikání do nových sektorů, služeb v rámci průmyslových firem a Průmyslu 4.0, a v neposlední řadě přínosy tzv. smart služeb. První blok prezentací pak zakončil pan Mgr. Ondřej Zvolský z agentury WMC GREY. Zaměřil se na trendy směřování reklamy, a to v souvislosti s novým chápáním produktu jako řešitele problémů zákazníka, s pojetím dat jako nástroje kreativity, s mobilními technologiemi, jež integrují širokou škálu funkcí, a s tzv. Branded experience, kdy obsah již nestačí neboť významným se stává prožitek.

Následující část uvedl svou prezentací pan Mgr. Marek Novinský z VŠE v Praze, který se zabýval potřebou změn metod výuky v souvislosti s odlišností generace Y, se kterou se učitelé právě nyní setkávají na vysokých školách. Na toto téma pak navázal přednáškou o generačním vývoji a zejména charakteristikou specifik generací X, Y, a Z, pan Martin Volek z výzkumné agentury Ipsos. Závěrečná prezentace semináře patřila problematice vývojových nejistot světa v horizontu následujících dvaceti let. Tímto tématem se zde zabýval prognostik a vysokoškolský pedagog pan doc. Bohumír Štědroň, CSc., prorektor VŚMVV v Praze.  

Celá akce byla provázena odbornými diskusemi k nastoleným tématům, výměnou zkušeností s výukou na školách různých stupňů, i osobními rozhovory účastníků nejen v přednáškové aule, ale i v salonku a přilehlých kuloárech.    

1  3

4  7  

2  5  6


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague