CENA MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V SOUTĚŽI MARKETÉR ROKU

LETOS POPRVÉ!                                                                                                           

logo magistrátdelfín 

Magistrát Hlavního města Prahy poprvé letos uděluje cenu na soutěži Marketér roku.

Položili jsme několik otázek ředitelce odboru komunikace a marketingu Ing. et Ing. Janě Berkové  

Čím Vás tato soutěž oslovila, zaujala? 

Podobné soutěže a výzvy vítám a vnímám je jako motivaci pro všechny kolegyně a kolegy z oblasti marketingu, kteří svým dílem přispívají k úspěšnému vývoji společnosti. Velice pozitivně hodnotím soutěž Mladý delfín pro vysokoškoláky studijních oborů zaměřených na marketing. Soutěž totiž není o teorii, ale o skutečných přínosech konkrétních marketingových projektů.

Čím je zajímavá i pro Státní správu?

Právě počiny státní správy jsou často takovou „Popelkou“ v konkurenci komerčních subjektů. Sféru státní správy nelze z logiky věci úplně podrobit tržním principům, navíc jsou často přínosy různých marketingových počinů ve státní správě nehmatatelné, neměřitelné a s dlouhodobých efektem, což může být do určité míry i demotivující. Proto je dobře, že se v případě podobných soutěží myslí i na státní správu a dává se tak příležitost k ocenění aktivit institucí a úřadů.

Jak si vyberete soutěžícího, kterému udělíte cenu? Co je z Vašeho pohledu důležité?

Určitě se budu držet kritérií, které má tato soutěž nastavena. Budu hodnotit projekty z pohledu inovativnosti, efektivnosti, rozvoje metod a principu marketingu včetně dodržení etických a profesionálních předpokladů. Vzhledem k tomu, že jsme letos vyhlásili i speciální „Pražskou kategorii“, bude se moje hodnocení ubírat i směrem k této lokaci.

 


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague