Mladý delfín 2017

Studentská cena      

Česká marketingová společnost vyhlašuje v rámci dvanáctého ročníku soutěže Marketér roku v pořadí již šestý ročník kategorie pro studenty vysokých škol.
Studentská cena – Mladý delfín
byla vyhlášena v rámci konání semináře MARKETING 4.0 KVALITA A BUDOUCNOST MARKETINGU, který pořádala Česká marketingové společnost spolu s Klubem učitelů marketingu a HPCG (Hlavatý a Partners Consulting Group) v Millenium Plaza v Praze 1 dne 22. 11. 2017.

Zadání soutěže:
Vypracování komunikační strategie na dané téma (viz níže).   
Komunikační strategie obsahuje analýzu výchozí situace, návrh komunikačních kanálů, návrh kreativního řešení včetně vizualizace, návrh rozpočtu a harmonogramu.

Téma:    Jak úspěšně komunikovat české výrobky na tuzemském trhu

Soutěž probíhá od 1. 12. 2017 do 31. 3. 2018, vyhlášení výsledků bude součástí galavečera 17.5.2018 v Divadelním sále Klubu Lávka na Novotného lávce 5 v Praze 1.
Soutěže se mohou účastnit jednotlivci nebo pracovní skupiny studentů v maximálně tříčlenném týmu. Účastníkem soutěže může být student vysoké školy studující v prezenční formě studia se zaměřením na marketing a marketingové komunikace.
Všechny soutěžní návrhy zaslané do uvedeného termínu budou posouzeny porotou složenou z marketingových odborníků z oblasti teorie i praxe.
Autor/autoři vítězného návrhu získají ocenění Studentskou cenu – Mladého delfína včetně věcné ceny a zajištění mediální publicity.

Výsledky soutěže budou prezentovány v odborném časopise Marketing a komunikace, který vydává Česká marketingová společnost, na www stránkách ČMS a v médiích podporujících soutěž Marketér roku

Přihláška do soutěže zde:  přihláška Mladý delfín 2017


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague