Podmínky členství v České marketingové společnosti

Členem ČMS se může stát kterákoli fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s posláním a programem ČMS, podá sekretariátu písemnou přihlášku a uhradí členský příspěvek. Členství se poté obnovuje automaticky na ročním principu uhrazením členského příspěvku.

Kolektivními členy ČMS jsou právnické osoby - firmy, instituce a spolky se sídlem v České republice nebo s organizační složkou působící v České republice. Kolektivní členové s obratem nad 10 milionů Kč ročně hradí členský příspěvek ve výši 8 000,- Kč, ostatní ve výši 5 000,- Kč za kalendářní rok.

Individuálními členy ČMS jsou fyzické osoby bez omezení. Výdělečně činní individuální členové hradí členský příspěvek ve výši 1 000,- Kč ročně, důchodci a studenti ve výši 500,- Kč za kalendářní rok.

Členové ČMS mají nárok na bezplatný odběr časopisu Marketing & komunikace (kolektivní členové 3 nebo 5 výtisků podle výše svého členského příspěvku), bezplatné užívání příruční knihovny ČMS, slevy na vložné na konferencích a seminářích ČMS a přístup k databázím na webových stránkách ČMS.

Členové ČMS (v případě kolektivních členů jejich pověření zástupci) mají právo zúčastnit se Valné hromady a volit nebo být volen do všech orgánů ČMS.

Kolektivní členové obdrží každoročně osvědčení o členství v ČMS. Individuální členové obdrží na požádání legitimaci člena ČMS.

Ke stažení nabízíme přihlášku pro kolektivní a individuální členství.


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague