PRÁVĚ VYŠLO!!!

V minulých dnech vyšlo číslo 4/2016 našeho časopisu Marketing a komunikace. Jeho tématem je Marketingový výzkum. Odborná veřejnost i příznivci marketingu v něm najdou jako vždy zajímavé studie na toto téma, stejně jako zprávy ze světa marketingu, glosy i zpravodajství ze života České marketingové společnosti.
Zájemci, kteří nejsou členy ČMS ani pravidelnými odběrateli, si mohou časopis objednat na info@cms-cma.cz, nebo na tel. 732 345 615.

M+K 4/2016

Úvodník
doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.                                                             

Skupinové rozhovory jako součást kvalitativního výzkumu  doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.                                                             

Uživatelské testování www stránek a testování oční kamerou  Ing. Tereza Formánková, doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.                            

Jak se využívá metod stanovení hodnoty zákazníka na trhu B2B  Ing. Pavel Horák, MBA                                                                               

Výzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací   Ing. Andrea Štolfová, Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA, RNDr. Jaroslav Potměšil, CSc.

Světlušky září i o Vánocích.
Vánoční rozhovor s Ing. Přemyslem Filipem, MSc., ředitelem Nadačního fondu Českého rozhlasu, který v soutěži Marketér roku 2015 získal Zvláštní cenu - Zlatý delfín
  Eva Rokytová                                                                                             

SIMAR v roce 2016  Hana Huntová                                                                                             

Nový ICC/ESOMAR Kodex  Hana Huntová                                                                                             

Glosy, úvahy.

Ztrácejí marketingové útvary ve firmách svůj význam?  prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc.                                                

Recenze
Inovace jako nutnost konkurenční výhody  prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc.                                          

Marketingová komunikace - součást kulturního a kreativního průmyslu   prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.,                                         

CZECH TOP 100 v regionech   Ing. Tomáš David                                                                                        

XXVII. ročník časopisu Marketing & komunikace je pro vás připraven v digitální podobě  Ing. Radek Hofman                                                                                                    

Výjimečný seminář v Ostravě  PhDr. Cecílie Klevarová, CSc.                                                                      

Z činnosti ČMS


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague