Zpráva o činnosti za I. pol. 2016

I. pololetí 2016

Zpráva o činnosti

České marketingové společnosti za I. pololetí 2015

Pro Hlavní výbor ČMS

Kooptace do HV

Marek Hlavica, ředitel AKA (místo ing. Charváta)
Ing. David Říha, MBA, Ph.D.,  VŠE  katedra marketingu
Ing. Libor Nečas, Ph.D., předseda KUM

l. Činnost prezidia

-  prezidium se scházelo pravidelně 1 x měsíčně a projednávalo jak zásadní tak operativní  otázky chodu společnosti
-  hlavními tématy jednání byla příprava a vyhlášení výsledků soutěže Marketér roku 2015, doprovodný program na veletrhu Reklama, Polygraf 2016, výsledky hospodaření roku 2015, stav a vývoj členské základy, spolupráce s partnerskými asociacemi, práce regionálních klubů a příprava časopisu Marketing a komunikace (1. a 2. číslo).
- prezidium se rovněž věnovalo obsahu a úrovni www stránek

II. Soutěž Marketér roku 2015 – jedenáctý ročník

Vyhlášení této významné odborné i společenské události proběhlo v rámci konání semináře Vzdělaný marketér – cesta k úspěchu firmy, který pořádala Česká marketingové společnost spolu s Klubem učitelů marketingu na Novotného lávce v Praze 1 dne 5.11.2015. Slavnostního aktu se za Českou marketingovou společnost zúčastnili prezidentka společnosti doc. Jitka Vysekalová a viceprezident – předseda hodnotitelské komise soutěže prof. Gustav Tomek. Tradičně podpořil vyhlášení soutěže svým osobním sdělením prof. Philip Kotler, osobnost světového marketingu.
V podvečer 19. května 2016 se v příjemném klasickém prostředí Divadelního sálu Klubu Lávka s historickým rámcem Karlova mostu a působivým výhledem na Hradčany odehrálo finále soutěže Marketér roku. Večerem provázel zkušený a vtipný moderátor Karel Voříšek a vystoupení SWING KVARTET Ivana Smažíka se zpěvačkou Evou Emmingerovou  zpříjemnilo večer všem zúčastněným.
Pro vítěze byly připraveny sošky křišťálových delfínů z českého skla v čele s Velkým modrým delfínem v  působivém designu z dílny uměleckého skláře Vladimíra Zubričana.  Na oceněné i nominované čekaly kromě diplomů i mnohé věcné dary od sponzorů a partnerů soutěže. Kromě hlavních cen udělila hodnotitelská komise i několik zvláštních ocenění za mimořádné aktivity a úspěšné inovativní marketingové projekty.
Výsledky soutěže jsou uvedeny na www.cms-cma.cz

III. Certifikace a prolongace

Pro letošní rok rozhodlo prezidium ČMS o konání certifikací pouze v podzimním termínu. I když se jarní certifikace nekonaly, byly učiněny všechny kroky pro získání nových zájemců o certifikaci a bylo započato jednání o podzimních prolongacích certifikovaných v minulých letech.

 • Zatím není žádný kandidát na certifikaci.

 

 • Na prolongaci je celkem 15 certifikovaných odborníků:
 1. 1.     Bednarčík Zdeněk, Ing.

marketingový manažer

pátá prolongace

 1. 2.     Cváček Miloslav, Ing. Ph.D.

marketingový manažer

pátá prolongace

 1. 3.     Hellerová Iveta, Ing.

marketingový manažer

čtvrtá prolongace

 1. 4.     Hájek Tomáš, RNDr.

marketingový specialista

čtvrtá prolongace

 1. 5.     Halagačka Lubomír, Ing.

marketingový manažer

třetí prolongace

 1. 6.     Kaplan Milan

marketingový specialista

pátá prolongace

 1. 7.     Krohová Naděžda, PhDr.

marketingový manažer

pátá prolongace

 1. 8.     Marek Luboš

marketingový specialista

čtvrtá prolongace

 1. 9.     Marek Pavel, Ing.

marketingový specialista

šestá prolongace

10.  Ožana Otakar, Ing.

marketingový manažer

pátá prolongace

11.  Ožana Marek

marketingový specialista

druhá prolongace

12.  Pešat Martin, Ing.

marketingový manažer

čtvrtá prolongace

13.  Simová Jozefina, Ing., PhD.

lektor pro marketing

druhá prolongace

14.  Šotkovský Daniel, Ing.

marketingový manažer

první prolongace

15.  Vaníček Jiří, doc., RNDr., CSc.

marketingový specialista

čtvrtá prolongace

 

 

 

 

VI. Doprovodný program veletrh Reklama Polygraf

Ve dnech 10. – 12. května 2016 probíhal v areálu PVA EXPO Praha - Letňany tradiční veletrh Reklama, Polygraf, na němž je pravidelným garantem doprovodného programu Česká marketingová společnost.

V první části zahajovacího veletržního dne byl uspořádán diskusní panel vycházející z letošního výzkumu Češi a reklama, poté byla návštěvníkům představena soutěž Marketér roku 2015 a na závěr rušného programu byla pokřtěna nová publikace Jitky Vysekalové a kol. nazvaná Marketing. Další den pak byla předána Zvláštní cena ČMS v soutěži Duhový paprsek zajímavému projektu Obchod jako bedna.

Doprovodný program garantovaný ČMS na Veletrhu Reklama Polygraf 2016

10 5. 2016 – 11.00 – 11.45 hod. ĆEŠI A REKLAMA – výsledky výzkumu postojů české veřejnosti k reklamě  
Účastníci panelu:  Jitka Vysekalová, prezidentka ČMS,  Miroslav Fous, ředitel výzkumu ppm Factum

10 5. 2016 – 11.45 – 12.00 hod. Informace o 11. ročníku soutěže  Marketér roku
Moderátor: prof. Gustav Tomek, vice-president ČMS

10. 5. 2016 – 12.00 – 12.30 hod. Křest a představení knížky MARKETING
Autoři publikace:  Jitka Vysekalová, Gustav Tomek, Věra Vávrová, Milan Postler, David Říha, Jiří Mařík
Za nakladatelství EDUKO: Pavel Kořenář, šéfredaktor 

12. 5. 12.30 – 14.30 hod.  Setkání Regionálních a odborných klubů ČMS

V. Časopis Marketing a komunikace

Pravidelně vychází časopis Marketing & komunikace. V březnu letošního roku  vyšlo první číslo zaměřené na téma Marketingová komunikacedvojčíslo 2. – 3., které vyjde v září, ponese spojení dvou témat Nové technologie a marketing a Cesty k loajalitě zákazníka – marketing vztahů.
Časopis Marketing & komunikace představuje trvalý prostředek komunikace mezi Českou marketingovou společností a odbornou marketingovou veřejností. Časopis si po celou dobu vydávání udržuje svůj nekomerční charakter a je možno bez nadsázky říci, že se tak stává, vedle publikování výrazných podnětů pro marketingovou praxi, i významnou platformou pro publikování teoretických poznatků, výsledků z marketingových výzkumů zaměřených nejen na určité marketingové nástroje, ale i obecně na problematiku marketingového managementu. Časopis je od roku 2007 vydáván v nové grafické úpravě a plnobarevné podobě, jeho obsah je na vysoké profesionální úrovni a přispívat do něj mohou nejen členové ČMS, ale i odborníci ze široké marketingové veřejnosti. Podrobněji je historie časopisu uvedena na webových stránkách ČMS.

VI. Ostatní činnosti

Partnerství a odborná garance vzdělávacích akcí a účast členů prezidia na ostatních odborných akcích

Partneři, spolupracující asociace

V průběhu uplynulého období spolupracovala ČMS na svých projektech s několika partnerskými organizacemi a s dalšími vedla přípravná jednání o budoucí spolupráci. Formou vystoupení zástupců prezidia a ostatních členů potvrdila partnerství či převzala záštitu nad dlouhodobými i jednorázovými akcemi. Patřily k nim AČRA, SIMAR. ČSZV, ČIFRA, TOP 100, POPAI a další.

Výzkum Češi a reklama

Společnost ppm factum ve spolupráci s ČMS, Českým sdružením pro značkové výrobky (ČSZV) a POPAI CE realizovala další vlnu dlouhodobého výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě.
Šetření se uskutečnilo v lednu 2016 na reprezentativním vzorku obyvatel České republiky. Výsledky jsou k dispozici na webových stránkách ČMS.

Se zajímavými výsledky byli zástupci médií i odborné veřejnosti seznámeni na tiskové konferenci dne 9.3.2016 v Klubu Lávka na Novotného lávce 1 v Praze. Prezentace se ujala prezidentka ČMS Jitka Vysekalová a ředitel výzkumu agentury ppm factum Miroslav Fous, kteří komentovali vývoj postojů naší veřejnosti k reklamě a odpovídali na četné dotazy přítomných.

ČMS a Fénix

Již potřetí byla udělena Cena České marketingové společnosti v soutěži o nejlepší firemní publikace v tištěné či elektronické podobě, Obdržela ji za vysoce profesionální obsahové i výtvarné zpracování publikace odpovídající marketingové strategii firmy rodinná firma USSPA za firemní časopis Bublinky. Cenu předala na slavnostním galavečeru 4.5.2016 prezidentka ČMS Jitka Vysekalová.

Zlatý středník

ČMS se stala opět odborným partnerem soutěže Zlatý středník. Jde o profesní soutěž hodnotící firemní média, resp. hodnotí a oceňuje firemní periodické a neperiodické publikace určené k reprezentaci společnosti či prezentaci výrobků a služeb vůči zákazníkům, obchodním partnerům nebo zaměstnancům. Od roku 2002 tak každoročně oceňuje periodika a to jak tištěná, tak elektronická a i jejich dílčí texty. Podrobnější informace o soutěži je možno získat na www.zlatystrednik.cz.
Dne 28. dubna se v Autoklubu v Praze odehrálo slavnostní předání cen již 14. ročníku soutěže firemních publikací, kterou pořádá PR klub. V odborné porotě soutěže zasedala i tentokrát prezidentka ČMS doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.

Duhový paprsek

Jako každoročně konala se na letošním ročníku veletrhu Reklama, Polygraf soutěž o nejlepšího výrobce reklamy roku pod názvem Duhový paprsek. V porotě zasedla doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D., prezidentka ČMS. Cenu České marketingové společnosti. Zvláštní cena ČMS byla udělena zajímavému projektu Obchod jako bedna.


Křest a představení knížky MARKETING

proběhl v rámci doprovodného programu Reklama Polygraf 10. 5. 2016
Zúčastnili se ho jak někteří autoři publikace (Jitka Vysekalová, Gustav Tomek, Věra Vávrová, Milan Postler, David Říha, Jiří Mařík), tak za nakladatelství EDUKO Pavel Kořenář, šéfredaktor.

Znojemský hrozen

18. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ A ROZHLASOVÝ FESTIVAL O GASTRONOMII se bude konat ve dnech 6. – 8. 10. 2016 ve Znojmě
16. 3. 2016 se konala tisková konference, na které byl vyhlášen již 18. ročník tohoto festivalu. Soutěže v kategoriích televizní a rozhlasové tvorby a kategorie televizních spotů se vztahem ke gastronomii doplní bohatý doprovodný program. ČMS i časopis Marketing a komunikace budou již tradičně partnery této významné události.


MARKETING MIX 2016

Veletrh MARKETING MIX, který se poprvé kromě Brna a Prahy konal také v Ostravě 22.3.2016, je pokračováním veletrhů dříve označovaných jako Omnis Olomouc. Česká marketingová společnost je již několik let partnerem této záslužné akce.


Konference Aktuální problémy cestovního ruchu
Jihlava

Jako každoročně ČMS převzala záštitu nad konáním 11. mezinárodní konference pořádané katedrou cestovního ruchu VŠPJ a stala se partnerem akce. Účastníci setkání obdrželi časopis Marketing a komunikace a materiály k soutěži Marketér roku 2015.

Lady Wine Club

Lady Wine Club nabídl svým členkám i příznivkyním možnost neformálních setkávání každou poslední středu v měsíci. Místo setkání je Na blbym místě, příjemné restauraci, která přes svůj název je na místě dobrém, a to na rohu ulice Štěpánské a V Jámě v Praze 1. Od začátku roku se uskutečnilo několik setkání, při kterých dámy ochutnaly dobrá vína, probraly témata zajímající „všechny strany“ a přivítaly hosty, mezi kterými byl opět i Vladimír Zubričan, tvůrce originální podoby Velkého modrého delfína pro vítěze letošní soutěže Marketér roku 2015 a kromě toho i symbolů dalších mimořádných cen – Zlatého delfína, Červeného a Zeleného delfína.

Malá galerie Veritasimus

23. března ve Vinném šenku v Náplavní ulici v Praze 2 se sešli v tradiční podobě příznivci Malé galerie Veritasimus. Na cestu vyhrávala tradiční jemná jarní kapela Rubinet, své verše zarecitoval mladý duchem stařík Pavel Lintymer, nečekanou sólistkou se stala s repertoárem moravských lidovek Martha Elefteriadu. 


• k prezentaci ČMS je využívána účast na všech partnerských akcích
• webové stránky ČMS – pravidelně se doplňují data a informace o činnosti ČMS
- LinkedIn – ČMS využívá této sociální sítě k prezentaci své činnosti a k možnosti navázání profesních oborových spojení

VII.  Činnost regionálních klubů

Ostrava – Cecílie Klevarová                                       

20. 4. 2016 Seminář Osobní marketing vycházející z úspěšné knihy Jitky Vysekalové a Karla Voříška
Jak být přesvědčivý a neztratit se v davu.

PORADENSTVÍ A KONZULTACE PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY                      
Dle potřeby a zájmu managementu firem, je Regionální klub České marketingové společnosti připraven poskytnout poradenství či konzultace při řešení naléhavých problémů – prostřednictvím týmu certifikovaných marketingových odborníků.

Zlín – Vratislav Kozák                                    

2. 6. 2016  Workshop spojený s exkurzí a řízenou degustací proběhne na žádost mimo zlínských příznivců marketingu opět v Brně. Workshop bude řídit majitel Vinné galerie Ing. Tomáš Vican, Ph.D., MBA, MSc.

Liberec – Jozefína Simová                 

30. 3. 2016 Přednáška Výzkum trhu a pronikání na nové trhy  Ing. Jan Vokurka, jednatel Kitl, s.r.o.
12. 4. 2016
Přednáška Budování značky  Ing. Jiří Hauptmann, Head of Corporate Relations and Public Affairs, Corporate Relations HEINEKEN Česká republika, a.s.

Plzeň – Pavel Novák               

27. 1. 2016  Novoroční klubové setkání Cesta z Čech na střechu Afriky a zpět – přednáška
25. 2. 2016  Výroční klubové setkání
Aktuality ze světa marketingu – plán činnosti ČMS na rok 2016
duben 2016  Seminář
Implementace CRM ve velkém výrobním podniku
červen 2016  Letní společenské setkání
členů a sympatizantů ČMS

Východní Čechy – Marcela Kožená                

19. 4. 2016  Přednáška Marketingové řízení ve firmě L´Oreal – seminář Ing. Tomáš Vaněk, Group Product Marketing Manager

22. 4. 2016  Přednáška Marketing ve firmě zabývající se  automatizací technologických procesů Ing. Jan Pruška, ředitel firmy ProjectSoft Hradec Králové a.s.VIII. Klub učitelů marketingu

Ve středu 6. dubna 2016 od 12.30 do 16 hodin se uskutečnil na VŠE v Praze - Fakultě mezinárodních vztahů
Odborný seminář na téma KONCEPCE VÝUKY MARKETINGU NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
- pohled na to, jak realizují výuku marketingu a komunikace na jiných školách, jak se tvoří koncepce výuky, a jak KUM-ČMS zamýšlí, v rámci společného projektu, řešit standardy pro výuku marketingu a komunikace.

Dne 5. května 2016 se v aule VŠB-TU Ostrava uskutečnil letos již druhý seminář Klubu učitelů marketingu České marketingové společnosti, tentokrát na téma Posílení vztahu marketingové teorie a praxe. Mimo představení výukových koncepcí marketingu a komunikace na slovenských vysokých školách, zde byly, s vazbou na předešlé setkání na VŠE v Praze, definovány další postupy v přípravě projektů.
V sekci marketingové komunikace byla představena přípravná fáze výzkumu o efektivnosti výuky marketingové komunikace na českých a slovenských vysokých školách a ohlasu kvality výuky ve společenské praxi.  V sekci průmyslového marketingu byl pak uveden plán propojení technických oborů a marketingu, formulace specifických nástrojů marketingu pro MSP a řešení uvádění nových výrobků na trh.
Seminář, kterého se zúčastnily tři desítky akademiků z deseti českých a slovenských univerzit, zahrnoval zajímavé přednášky, rozsáhlé diskuse, prohlídku vybraných laboratoří a pro nejvytrvalejší účastníky i návštěvu areálu národní kulturní památky Dolní oblast Vítkovice. Neoficiální část pak byla zakončena v restauraci na vyhlášené Stodolní ulici.

IX. Spolupráce s Hospodářskou komorou ČR

Pokračuje jednání s Hospodářskou komorou o partnerské spolupráci, HK se stala prozatím partnerem soutěže Marketér roku 2015.

Předpokládané akce v druhé polovině roku 2016

Seminář KUM + ČMS – září 2016
Certifikace – 9. 11. 2016
zasedání HV – 8. 12. 2016

Jitka Vysekalová, Milada Hábová  červen 2016

 


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague