Vysoký pardubický standard

Regionální kluby České marketingové společnosti pracují v závislosti na osobnostech, které kromě běžných povinností přispívají svou aktivitou ke zvyšování marketingového vzdělávání a obecné osvěty v této oblasti. Někdy se jim to skvěle daří, jindy jsou úspěchy méně výrazné.
Trvalý vysoký standard v tomto směru drží dlouhá léta oblast východních Čech prezentovaná Regionálním klubem v Pardubicích.  Nezastupitelnou úlohu sehrála a hraje docentka Marcela Kožená, která působí jako vysokoškolská pedagožka na zdejší univerzitě. Marketing se pro ni stal nejen profesí, ale také koníčkem.

ROK 2016

19. 4. 2016  Přednáška Marketingové řízení ve firmě L´Oreal – seminář Ing. Tomáš Vaněk, Group Product Marketing Manager
22. 4. 2016  Přednáška Marketing ve firmě zabývající se  automatizací technologických procesů Ing. Jan Pruška, ředitel firmy ProjectSoft Hradec Králové a.s.

Týden teorie a praxe v ekonomice,  spolupořadatel Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Přednášky zaměřené na marketing.:

8.11.2016   doc. Ing. Josefína Simová, Ph.D.    Hodnota zákazníka: koncepty a modely          
9.11.2016   prof. Ing. Štefan Hittmár, Ph.D., doc. Ing. Viliam Lenděl, Ph.D.      
                   Úloha značky při odlišení produktu od konkurence
9.11.2016   Ing. Jan Míka          Marginové obchody a short sale v praxi           


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague