Certifikace marketingových odborníků

Dne 9. listopadu 2016 zasedala certifikační komise České marketingové společnosti a udělila prolongaci (prodloužení) certifikátu deseti marketingovým odborníkům na další tři roky.

Základním kritériem pro prolongaci (prodloužení) certifikátu je potvrzení nejen vysoké úrovně odborné způsobilosti v marketingové profesi, ve které je marketingový odborník držitelem certifikátu (tj. poradce pro marketing, marketingový manažer, marketingový specialista a lektor pro marketing), ale také posouzení jeho odborné kvality a marketingové výkony včetně významného podílu na prosperitě firmy či instituce.

Tato náročná kritéria splnili:

Ing. Miloslav Cváček, Ph.D.,
majitel a ředitel společnosti ISMM Production&Business Cooperation, obhájil pátou prolongaci v profesi marketingový poradce

Ing. Iveta Hellerová,
obchodní ředitelka společnosti Heller reality, obhájila čtvrtou prolongaci v profesi marketingový manažer

Miloslav Kaplan
majitel a ředitel společnosti NAR marketing, obhájil pátou prolongaci v profesi marketingový specialista

PhDr. Naděžda Krohová,
obchodní a marketingová manažerka z akciové společnosti Litmedia, obhájila pátou prolongaci v profesi marketingový manažer

Luboš Marek
majitel a ředitel marketingové komunikační agentury Werbung Bohemia, obhájil čtvrtou prolongaci v profesi marketingový specialista

Ing. Pavel Marek
majitel MARCO, spol. s.r.o., obhájil šestou prolongaci v profesi marketingový specialista

Ing. Otakar Ožana,
nezávislý odborný poradce, obhájil pátou prolongaci v profesi marketingový manažer

Ing. Martin Pešat,
majitel společnosti HERTIM, obhájil čtvrtou prolongaci v profesi marketingový manažer

doc. Ing. Jozefina Simová, Ph.D.,
docentka na Technické univerzitě v Liberci, obhájila druhou prolongaci v profesi lektor pro marketing

Ing. Daniel Šotkovský,
vedoucí marketingu Třinecké železárny, a. s., obhájil první prolongaci v profesi marketingový manažer

Certifikát je prestižní záležitost – je to dokument, kterým Česká marketingová společnost garantuje vysokou profesionalitu po stránce odborné i etické a má platnost po dobu tří let.

Za certifikační komisi
PhDr. Cecílie Klevarová, CSc. 

2 

3  4 

6  5

 7 1

8


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague