Zasedání Hlavního výboru ČMS

Ve středu 15.6.2016 se sešli členové Hlavního výboru České marketingové společnosti na pravidelném půlročním zasedání. Na programu byla především zpráva o činnosti, která hodnotila aktivity ČMS za uplynulé období. Přednesla ji prezidentka ČMS doc. Jitka Vysekalová a za jednotlivé oblasti ji doplnili předsedové regionálních klubů. Soutěž Marketér roku 2015 připomněl předseda hodotitelské komise prof. Gustav Tomek, který se také jako předseda redakční rady časopisu Marketing a komunikace věnoval jeho současnému stavu a výhledům do budoucna. Paní Anna Marková informovala o výsledcích hospodaření a člen prezidia Radek Hofman se ve svém příspěvku věnoval prezentaci Společnosti na internetu.
Následovala diskuse, která přešla od formální roviny ve volnou výměnu názorů všech přítomných.

Podrobná zpráva o činnosti ČMS za I. pol 2016 je k nahlédnutí zde: zpráva o činnosti

12  1  

5  13 

6  20 

19  4 

9  15 

18 11 

16  10 

3  2 

8  17

14  7


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague