Orgány ČMS

Orgány společnosti jsou valná hromada, hlavní výbor, prezidium společnosti, výbory sekcí a klubů, revizní komise a sekretariát společnosti.

Všechny orgány Společnosti jsou voleny, rozhodují kolektivně, za svou činnost odpovídají orgánům, které je zvolily.

Usnesení a opatření vyšších orgánů jsou pro nižší orgány závazná. Vyšší orgány projednávají připomínky orgánů nižších.

Podle zájmů členů se Společnost člení na:
odborné sekce a kluby,
regionální kluby.

V souladu se stanovami ČMS je vždy jedenkrát za tři roky svolávána valná hromada a dvakrát ročně se schází hlavní výbor.

Prezidium ČMS, které zasedá pravidelně každou první středu v měsíci s výjimkou prázdnin, projednává jak zásadní, tak i operativní otázky chodu Společnosti.


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague