DALŠÍ certifikace v ČMS

7. listopadu 2013 proběhly v sídle České marketingové společnosti certifikace, jejichž cílem je odborné ohodnocení kvalifikace pracovníků v různých oblastech marketingu.

Česká marketingová společnost, podobně jako jiná profesní sdružení, se snaží chránit profesionalitu a etiku výkonu určité profese a dále je rozvíjet. Česká marketingová společnost si projektem certifikace marketingových specialistů klade náročné a dlouhodobé cíle. Chce garantovat odbornou a etickou stránku profesionality marketingových specialistů a současně rozvíjet marketing a zvyšovat jeho prestiž. Česká marketingová společnost systémem svých certifikací nesupluje marketingové vzdělání dosažené v systému školských nebo mimoškolských vzdělávacích institucí. Marketéři mohou užívat profesní označení: Certifikovaný marketér České marketingové společnosti, ve zkratce CM-ČMS.

Certifikaci je možné získat v oborech:
• marketingový manažer
• specialista pro marketing na tuzemském trhu
• specialista pro marketing na mezinárodním trhu
• marketingový poradce
• lektor pro marketing

K certifikované skupině přibyl nový člen - marketingový ředitel Třineckých železáren Ing. Daniel Šotkovský, který po obhajobě před certifikační komisí za předsednictví prof. Gustava Tomka získal titul marketingový manažer.
O prolongaci svého certifikátu požádali a všechny podmínky pro jeho obdržení splnili Ing. Zdeněk Bednarčík, Ph.D., Ing. Miloslav Cváček, Ph.D., Ing. Iveta Hellerová, Miloslav Kaplan, PhDr. Naděžda Krohová, Luboš Josef Marek a doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc.
Slavnostní předávání certifikátů z rukou profesora Tomka a prezidentky ČMS Jitky Vysekalové proběhlo v odpoledních hodinách v Klubu Lávka na Novotného lávce v Praze 1. Krásný slunečný den a příjemné setkání s kolegy umocnily slavnostní okamžiky, které tuto významnou pravidelnou akci provázejí. 

    

  


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague