Podzimní certifikace v ČMS

Ve středu 11.11.2015 se na obvyklém místě v prostorách České marketingové společnosti na Novotného lávce konaly pravidelné roční certifikace marketingovývh odborníků. Certifikační komise pracovala ve složení prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. (předseda), doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. a PhDr. Cecílie Klevarová, CSc. Kromě nové kandidátky Kristýny Wasilkiwové na titul marketingový specialista požádalo o prodloužení stávajícího certifikátu 11 kandidátů, z nichž mnozí využili této možnosti již pošesté. Protože platnost dokumentu je stanovena na tři roky, vyplývá z tohoto faktu skutečnost, že jde o zkušené marketingové odborníky ze všech oblastí. Po skončení slavnostního aktu v Klubu Lávka setrvali přítomní v družné diskusi, jejíž hlavní náplní byly současné žhavé odborné i spoečenské otázky.
1 
Nově certifikovaná:  Kristýna Wasilkiwová, TIETO CZECH, s.r.o., Ostrava

Certifikát byl prodloužen následujícím kandidátům:

1.  Frey Petr, PhDr.  (marketingový poradce, třetí prolongace)
2.  Kauerová Lenka, doc,. Ing., CSc. (lektor pro marketing , čtvrtá prolongace)
3.  Klevarová Cecílie, PhDr., CSc. (lektor pro marketing, šestá prolongace)
4.  Kotíková Halina, Ing,. Ph.D. (lektor pro marketing, první prolongace)
5.  Kubášek Marcel, Ing. (marketingový poradce, šestá prolongace)
6.  Lokaj Luděk (marketingový specialista, čtvrtá prolongace)
7.  Mašek Bohuslav, Ing. (marketingový specialista, pátá prolongace)
8.  Nétek Václav, doc., Ing,. CSc., CSM (marketingový manažer, šestá prolongace)
9.  Vysekalová Jitka, doc., PhDr., Ph.D. (marketingový poradce, šestá prolongace)
10.  Zemene Pavel, Ing. (marketingový manažer, šestá prolongace)
11.  Zumrová Lucie, Ing., Ph.D. (marketingový manažer, čtvrtá prolongace)

   

   

   


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague