Zpráva o činnosti za I. pololetí 2014

I. pololetí 2014

Zpráva o činnosti České marketingové společnosti za I. pololetí 2014

Pro Hlavní výbor ČMS

l. Činnost prezidia

-  prezidium se scházelo pravidelně 1 x měsíčně a projednávalo jak zásadní tak operativní  otázky chodu společnosti
-  hlavními tématy jednání byla příprava a vyhlášení výsledků soutěže Marketér roku 2013, doprovodný program na veletrhu Reklama, Polygraf 2014, výsledky hospodaření roku 2013, stav a vývoj členské základy, spolupráce s partnerskými asociacemi, práce regionálních klubů a příprava časopisu Marketing a komunikace (1. a 2. číslo).
- prezidium se rovněž věnovalo obsahu a úrovni www stránek

II. Soutěž Marketér roku 2013 – devátý ročník

Marketér roku 2013 byl vyhlášen v rámci zahájení konference Dialog se zákazníkem, kterou uspořádala Česká marketingová společnost ve spolupráci s Marketingovým institutem v rámci tradičních konferencí Marketing Trend dne 23.10.2013. Vyhlášení soutěže se za Českou marketingovou společnost zúčastnili prezidentka společnosti doc. Jitka Vysekalová a viceprezident – předseda poroty soutěže prof. Gustav Tomek. Tradičně podpořil vyhlášení soutěže svým osobním sdělením prof. Philip Kotler, osobnost světového marketingu. Stejně jako v minulých ročnících bylo cílem soutěže výběr významných osobností, které se podílejí na úspěšném rozvoji vlastní firmy či instituce i marketingu obecně.

V podvečer 22. května 2014 se v příjemném klasickém prostředí Divadelního sálu Klubu Lávka s historickým rámcem Karlova mostu a působivým výhledem na Hradčany odehrálo finále soutěže Marketér roku. Večerem provázel zkušený a vtipný moderátor Jan Pokorný a vystoupení osvědčené stálice hudební scény Marthy Elefteriadu i kapely Bridge Band zpříjemnilo večer všem zúčastněným. Pro vítěze byly připraveny sošky křišťálových delfínů z českého skla v čele s Velkým modrým delfínem v  působivém designu z dílny uměleckého skláře Vladimíra Zubričana.  Na oceněné i nominované čekaly kromě diplomů i mnohé věcné dary od sponzorů a partnerů soutěže. Kromě hlavních cen udělila hodnotitelská komise i několik zvláštních ocenění za mimořádné aktivity a úspěšné inovativní marketingové projekty.

Výsledky soutěže jsou uvedeny na www.cms-cma.cz

Výsledky soutěže

Na základě individuálních hodnocení jednotlivých členů hodnotitelské komise pod vedením profesora Gistava Tomka byl předložen prezidiu ČMS následující návrh ocenění jednotlivých nominovaných kandidátů, který byl jednomyslnš přijat:

Velký delfín – hlavní cena soutěže:

Ing. Ivan Vodička, generální ředitel Alpine Pro, a.s. – za úspěšné projekty spolupráce s Českým olympijským výborem při budování značky firmy a popularizaci olympijského hnutí

Zvláštní cena – Zlatý delfín:

Vladimír Raška, majitel firmy  – za úspěšný projekt originálního řešení v oblasti značky

Zvláštní cena – Růžový delfín:

Ing. Petr Sýkora, MBA, nadační fond DOBRÝ ANDĚL  – za úspěšnou realizaci komplexní marketingové strategie při založení a rozvoji fondu


Malí delfíni:

Ing. Jiří Falout, Lipno Servis, s.r.o. – za úspěšnou realizaci marketingového konceptu v oblasti cestovního ruchu a rekreace
Radomír Klofáč, MORIS design, s.r.o. – za úspěšný návrh a realizaci přeměny designu a konceptu sítě prodejen
Michal Nosek, Seznam.cz, a.s. – za přípravu a realizaci nového komplexního nástroje pro výzkum trhu
Mgr. Jarmila Podhorná – za inovativní přístupy v oblasti rozvoje trhu produktů pro bylinnou léčbu
Petr Tureček, CeWe Color, a.s. – za realizaci nových forem komunikace a spolupráce se zákazníky
Ing. Miluše Valdová, Druchema Praha – za úspěšný projekt inovace výroby sortimentu včetně redesignu obalů

Mimořádné ocenění prezidia ČMS – plaketa:

Mgr. Vladimír Veselý – vedoucí oddělení marketingu deníku Právo
za mediální spolupráci při pořádání soutěže Marketér roku od jejích počátků do současnosti

Diplom za nominaci:

Ing. Jan Gušl (Jednota Kaplice – předseda družstva)
Jiřina Chrtková (Bohemia Werbung – umělecká ředitelka)
Ing. Radka Jiráčková (Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR – vedoucí skupiny marketingu)
Ing. Jiří Málek (Náš grunt, s.r.o. – jednatel společnosti)
Ing. Josef Peřina (KOVIN, družstvo invalidů – předseda družstva)
PhDr. Lenka Tomešová (Agentura Hit – předsedkyně Klubu manažerek)

Letos pracovala hodnotitelská komise ve složení

předseda     
prof. Ing. Gustav Tomek
, DrSc., katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd ČVUT 
členové                 
JUDr. Jan Levora , výkonný ředitel Českého sdružení pro značkové výrobky
Ing.Blanka Bukovská, šéfredaktorka Brands&Stories
Ing. Jiří Mikeš, hostující profesor, VŠE Praha
Ing. Zdeněk Liška, generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy
Ing. Tomáš David, tajemník sdružení Czech Top 100
Ing. Ondřej Typolt
, personální ředitel  Olympus
prof. Ing. Jaromír Veber, CSc., děkan Fakulty podnikohospodářské, VŠE Praha

Mladý delfín
Letos byla už podruhé v rámci soutěže Marketér roku vyhlášena kategorie pro studenty vysokých škol - Studentská cena Mladý delfín.
Získala ji  Denisa Lešková studentka Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně za kreativní řešení praktického úkolu na téma Škola, na které studuji.

Partneři soutěže (v abecedním pořadí) 
AČRA, Česká manažerská asociace, České sdružení pro značkové výrobky, Český institut pro franchising, Grada Publishing, M.I.P. Group, POPAI CENTRAL EUROPE, SIMAR, SOVA ČR, TOP 100, Univerzita Tomáše Bati Zlín

Mediální partneři
(v abecedním pořadí)
Brands&Stories, Český rozhlas, Direkt, Liberecké listy, Literární noviny, Marketing a komunikace, Marketing&Media, Marketing Science & Inspirations, Marketing Journal, Media Guru, MMPORTAL.CZ, Packaging, Právo, PREKON.CZ, Prestige, Prosperita, Regie Radio Music, Výběr

Sponzoři (v abecedním pořadí)
Bernard pivovar, Bohemia Sekt, CMC Graduate School of Business, COOP, DAGO, Dost dobrý design, FREEBOARD, ISMM Production & Business Cooperation, Jednota České Budějovice, Klub Lávka, Kofola, LinguaPlus, Marienbad, Nicom, OKI, Olma Olomouc, Olympus, Penzion POHÁDKA, Reda, RITTER PEN, Rückl sklárny, RYOR, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Svaz květinářů a floristů, Vitana, Wunderman, Zámek Loučeň

Výsledky soutěže budou prezentovány v odborném časopisu Marketing a komunikace, který vydává Česká marketingová společnost

III. Certifikace a prolongace

Pro letošní rok rozhodlo prezidium ČMS o konání certifikací pouze v podzimním termínu. I když se jarní certifikace nekonaly, byly učiněny všechny kroky pro získání nových zájemců o certifikaci a bylo započato jednání o podzimních prolongacích certifikovaných v minulých letech

O letošních prolongacích bude podrobně informovat paní dr. Cecílie Klevarová, předsedkyně regionálního kluibu ČMS Ostrava.

Plán podzimních certifikací a prolongací 2014
Termín je stanoven na 6. listopadu 2014.
Zatím je jeden kandidát na certifikaci:
Ing. Radan Jűnger, výkonný ředitel, Vysoká škola podnikání, a. s. - v profesi marketingový manažer

Na prolongaci je celkem:

1.  Brožová Olga, PhDr.

marketingový specialista

4. prolongace

2.  Citora Michal, Ing.

marketingový manažer

1. prolongace

3.  Ellerová Helena, Mgr.

marketingový poradce

2. prolongace

4.  Hrubalová Monika

marketingový specialista

5. prolongace

5.  Jesenský Daniel, MSC., MBA.

lektor pro marketing

1. prolongace

6.  Křepelková Helena, RNDr., CSc.

marketingový poradce

5. prolongace

7.  Lošák Petr, Ing.

marketingový manažer

1. prolongace

8.  Novotný Václav, Mgr.

marketingový manažer

1. prolongace

9.  Pavlů Dušan, Doc., PhDr., CSc.

marketingový poradce

3. prolongace

10.  Sládková Jana, PhDr.

marketingový poradce

3. prolongace

11. Tomica Ladislav, Ing.

marketingový manažer

5. prolongace

12.  Volný Leo

marketingový manažer

5. prolongace

13.  Vlčková Helena, Ing.

marketingový manažer

4. prolongace

 

VI. Doprovodný program veletrh Reklama, Polygraf

Ve dnech 13.-15. května 2014 probíhal v areálu PVA EXPO Praha - Letňany tradiční veletrh Reklama, Polygraf, který každoročně pořádá agentura MIP a na němž je pravidelným garantem doprovodného programu Česká marketingová společnost.
Stejně tak tomu bylo i letos. Kromě vlastního stánku, kde se odborní návštěvníci mohli dovědět o zaměření činnosti ČMS, probíhal v den zahájení veletrhu v konferenčním sále odborně zaměřený doprovodný program:
11.30 – 12.20
Současná reklama očima české veřejnosti i odborníků -
Jitka Vysekalová a Renáta Doležilová představily výsledky pravidelného dlouholetého šetření, které mapuje z různých hledisek postoje české veřejnosti k reklamě. Informace doplnil prof. Tomek příspěvkem zaměřeným na trendy marketingové komunikace jako součásti marketingového mixu.
12.20 – 12.30
Křest 1. Vydání publikace Emoce v marketingu – Jak oslovit srdce zákazníka - za přítomnosti zástupkyně nakladatelství Grada byla pokřtěna nová publikace autorky Jitky vysekalové a kol., která přináší nové pohledy na fenomény spojené se současnými marketingovými aktivitami na našem i světovém trhu
12. 30 – 12.40
Informace o soutěži Marketér roku - profesor Gustav Tomek informoval o probíhající soutěži, jejíž výsledky budou vyhlášena na galavečeru 22.5.2014
13.00 – 14.30
Setkání Regionálních klubů ČMS - zástupci regionálních klubů se sešli u kulatého stolu, aby se vzájemně informovali o probíhajících i připravovaných aktivitách v regionech

Česká marketingová společnost udělila svou cenu také v soutěži Duhový paprsek, jejíž výsledky byly vyhlášeny v podvečer 14.5.2014.


V. Časopis Marketing a komunikace

Pravidelně vychází časopis Marketing & komunikace. V březnu letošního roku  vyšlo první číslo zaměřené na téma Marketingová komunikace a  2. číslo je věnované emocím v marketingu.

Časopis Marketing & komunikace představuje trvalý prostředek komunikace mezi Českou marketingovou společností a odbornou marketingovou veřejností. Časopis si po celou dobu vydávání udržuje svůj nekomerční charakter a je možno bez nadsázky říci, že se tak stává, vedle publikování výrazných podnětů pro marketingovou praxi, i významnou platformou pro publikování teoretických poznatků, výsledků z marketingových výzkumů zaměřených nejen na určité marketingové nástroje, ale i obecně na problematiku marketingového managementu. Časopis je od roku 2007 vydáván v nové grafické úpravě a plnobarevné podobě, jeho obsah je na vysoké profesionální úrovni a přispívat do něj mohou nejen členové ČMS, ale i odborníci ze široké marketingové veřejnosti. Podrobněji je historie časopisu uvedena a webových stránkách ČMS.

VI. Ostatní činnosti

Partnerství a odborná garance vzdělávacích akcí a účast členů prezidia na ostatních odborných akcích

Partneři, spolupracující asociace

V průběhu uplynulého období spolupracovala ČMS na svých projektech s několika partnerskými organizacemi a s dalšími vedla přípravná jednání o budoucí spolupráci. Formou vystoupení zástupců prezidia a ostatních členů potvrdila partnerství či převzala záštitu nad dlouhodobými i jednorázovými akcemi.


Výzkum Češi a reklama

Společnost ppm factum ve spolupráci s ČMS, Českým sdružením pro značkové výrobky (ČSZV) a POPAI CE realizovala další vlnu dlouhodobého výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě.
Šetření se uskutečnilo v lednu 2014 na reprezentativním vzorku obyvatel České republiky. Výsledky jsou k dispozici na webových stránkách ČMS.
19. března 2014 se v  Klubu Lávka na Novotného lávce 1 v Praze konala tisková konference k výzkumu, který se opakuje od roku 1993 Tentokrát proběhl pod záštitou České marketingové společnosti ve spolupráci s Českým sdružením pro značkové výrobky (ČSZV),  POPAI CE a společností ppm factum research.

Výsledky výzkumu přítomným novinářům představila prezidentka ČMS doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D., a za pp factum research je doplnila ing. Renáta Doležilová.

ČMS a Fénix

Vůbec poprvé se rozdávaly ceny Fénix content marketing, výroční ocenění pro nejlepší firemní publikace v tištěné či elektronické podobě. Výsledky historicky prvního ročníku soutěže, pořádané agenturou Freya Cz v čele s Kateřinou Borovanskou, se vyhlašovaly ve čtvrtek večer 13.2.2014 v pražském klubu Jazz Dock.
Cenu České marketingové společnosti, kterou předala prezidentka ČMS Jitka Vysekalová, získala publikace Kunratice v běhu času.

Zlatý středník

ČMS se stala opět odborným partnerem soutěže Zlatý středník. Jde o profesní soutěž hodnotící firemní média, resp. hodnotí a oceňuje firemní periodické a neperiodické publikace určené k reprezentaci společnosti či prezentaci výrobků a služeb vůči zákazníkům, obchodním partnerům nebo zaměstnancům. Od roku 2002 tak každoročně oceňuje periodika a to jak tištěná, tak elektronická a i jejich dílčí texty. Podrobnější informace o soutěži je možno získat na www.zlatystrednik.cz.
Dne 25. dubna se v Obecním domě v Praze odehrálo slavnostní předání cen již 12. ročníku soutěže firemních publikací, kterou pořádá PR klub. V odborné porotě soutěže zasedala i tentokrát prezidentka ČMS doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D., která na slavnostním večeru předala i jednu z hlavních cen.

Duhový paprsek

Jako každoročně konala se na letošním ročníku veletrhu Reklama, Polygraf soutěž o nejlepšího výrobce reklamy roku pod názvem Duhový paprsek. V porotě zasedla doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D., prezidentka ČMS a ing. Jiří Mikeš, člen prezidia ČMS. Cenu České marketingové společnosti zástupci oceněného projektu předala výkonná ředitelka ČMS Milada Hábová na slavnostním galavečeru. Získala ji firma Revolta s.r.o. za soutěžní práci NIKE Photopoint - We Run Prague 2013 (za návrh a realizaci konceptu nejpersonalizovanějšího běhu v historii České republiky).
Na veletrhu byly také vyhlášeny ceny v soutěži Kalendář roku. V porotě zasedl člen prezidia Jiří Mikeš.  


Institut marketingových služeb

Členové prezidia ČMS zpracovali odborný posudek na logo města Opava jako podklad pro analýzu možností sjednocení vizuálního stylu města.


Křest knihy Emoce v marketingu – Jak oslovit srdce zákazníka

Ve čtvrtek 20.2.2014 v podvečerních hodinách byla pokřtěna v krásných prostorách Divadelního sálu Klubu Lávka nová publikace Jitky Vysekalové (prezidentky České marketingové společnosti) a dalších autorů věnovaná emocím, nejen v marketingu. Příjemným podvečerem provázel Karel Voříšek s šarmem jemu vlastnímu a atmosféru vskutku emocionální navodila svými šansony Zlatka Bartošková. Křtu se zúčastnili v hojném počtu i spolupracovníci, kteří přispěli svou studií k vytvoření širokého spektra pohledu na současné velmi aktuální marketingové téma.

Lady Wine Club

Lady Wine Club nabídl svým členkám i příznivkyním možnost neformálních setkávání každou poslední středu v měsíci. Místo setkání je Na blbym místě, příjemné restauraci, která přes svůj název je na místě dobrém, a to na rohu ulice Štěpánské a V Jámě v Praze 1. Od začátku roku se uskutečnilo několik setkání, při kterých dámy ochutnaly dobrá vína, probraly témata zajímající „všechny strany“ a přivítaly hosty, mezi kterými byl opět i Vladimír Zubričan, tvůrce originální podoby Velkého modrého delfína pro vítěze letošní soutěže Marketér roku 2013 a kromě toho i  symbolů dvou dalších mimořádných cen – Růžového a Zlatého delfína.

Malá galerie Veritasimus

I když datum v kalendáři ukazovalo 12. února 2014, ve vzduchu byl neomylně cítit jarní vzduch. Důvodem k radosti pro členy České marketingové společnosti nebylo jen překrásné počasí, ale i skutečnost, že v podvečer probíhala ve Vinném šenku v Náplavní ulici vernisáž malé fotovýstavy jejích členů s tématem Můj rok 2013.
Po vřelých úvodních slovech prezidentky ČMS Jitky Vysekalové zazněly verše Pavla Lintymera a nechyběla osvědčená skupina Rubinet, která svým hudebním vystoupením doplnila pěkný společenský zážitek.

 
• k prezentaci ČMS je využívána účast na všech partnerských akcích

• webové stránky ČMS – pravidelně se doplňují data a informace o činnosti ČMS

LinkedIn – ČMS využívá této sociální sítě k prezentaci své činnosti a k možnosti navázání profesních oborových spojení

VII.  Činnost regionálních klubů

RK Ostrava         PhDr. Cecílie Klevarová, CSc.

SEMINÁŘE, DISKUSNÍ FÓRA, WORKSHOPY 

20. února

 

Sdílení zkušeností z aukčního know-how ze šesti evropských zemí

 

20. března

 

Sdílení zkušeností z aukčního know-how  ze šesti evropských zemí

 

26. března

 

Marketér a obchodník hlásí příchod

 

17. dubna

 

Sdílení zkušeností z aukčního know-how  ze šesti evropských zemí

 

17. září

 

Pravidla marketingu

 

15. října

 

Emoce v marketingu

 

13. listopadu

 

Fenomén regionálních značek současných spotřebitelů

 

10. prosince

 

Společenská klubová „party“

 

 

 

 

KONFERENCE
5. –  7. listopadu

 

 

E-BIZ FORUM – Mezinárodní konference o dodavatelském marketingu a využití e-aukcí  při elektronizaci


PORADENSTVÍ A KONZULTACE PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

 

 

 

termíny dle dohody

 

–  Miniaudit - Marketingové řízení firmy - klíčový faktor pro odhalení rezerv ve firmě
–  Podíl na tvorbě marketingové strategie ve firmě

 

 


RK
 Zlín           doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D.

ve Zlíně letos zatím proběhly dvě akce:
28. 1. jsme byli spolupořadatelé Veletrhu řešení -
setkání převážně marketingových firem,
které nabízí zájemcům služby přesně podle jejich potřeb (cca 70 účastníků)

12. 3. Chléb & naše zdraví -
přednáška + diskuze o vývoji chleby, jeho významu v dějinách a jak připravit domácí chléb
(cca 40 účastníků, včetně místopředsedkyně Senátu ČR PhDr. Aleny Gajdůškové)

Na 15. 10. připravujeme Den marketingu

RK  Plzeň        Ing. Pavel Novák

Činnost regionálního klubu ČMS v Plzni se tradičně uskutečňovala formou klubových setkání.
Jednotlivé odborně zaměřené akce jsou pořádány pro členy ČMS a
'zájemce o oblast marketingu a systémů podnikového managementu.

Organizační zajištění probíhá ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou 
Plzeňského kraje (RHK PK) a s využitím školících prostor Akademie HK PK, o.p.s.

Na klubových setkáních v I. pololetí byla prezentována a diskutována tato témata:
Aktuality z oblasti marketingu – informace o činnosti ČMS a hlavní výstupy z Valné hromady ČMS 11.12.2013“ (30.1.2014)
„Řízení obchodních procesů v rámci integrovaného systému  managementu podniku na bázi mezinárodních  standardů ISO“ (9. dubna 2014)
„Měření a hodnocení spokojenosti zákazníků v průmyslové organizaci s malosériovým charakterem výroby“ (29. května 2014)

Koncem června se uskuteční každoroční neformální „Letní společenské setkání členů a sympatizantů ČMS“.


RK  Liberec
     doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D.

Proběhly dvě přednášky pro studenty:

12.3.2014 Kofola a data,  Ing. Ondřej Žák, Kofola, a.s.
14.5.2014 Kitl - marketing nové značky,  Ing. Jan Vokurka, Kitl, s.r.o.

RK  Východní Čechy    doc. ing. Marcela Kožená, Ph.D.

                Proběhly dva semináře pro studenty:

  • Téma semináře: Marketingové řízení v oblasti jakosti výrobků a služeb
    Přednášející: Ing. Ludmila Feřtová, specialistka ISŘ a správy, RWE Plynoprojekt, s.r.o.
    Termín a místo konání: 14. 3. 2014 v 9.30 hod., zasedací místnost děkanátu FES

  • Téma semináře: Management a marketing nadnárodní firmy
    Přednášející: Ing. Aleš Křivka, oblastní manažer firmy Alltech
    Termín a místo konání:  9. 4. 2014 v 11.00 hod., posluchárna B 5

Předpokládané akce v druhé polovině roku 2014

Certifikace – 6.11.2014

zasedání HV 10.12.2014

Jitka Vysekalová, Milada Hábová  červen 2014


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague