2013 ČEŠI A REKLAMA

26. února 2013
Tisková konference k výsledkům z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě se konala za velkého zájmu novinářů i  marketingových odborníků dne 26. února 2013 v prostorách agentury ppm faktum.  Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura Marktest, a.s. a v kterém pokračuje v posledních letech agentura ppm factum.   Doposud bylo realizováno  celkem 30 reprezentativních výzkumů, jejichž výsledky tvoří ucelenou vývojovou řadu. Poslední šetření proběhlo v lednu 2013 na reprezentativním vzorku obyvatel České republiky. Dotázáno bylo 987 osob ve věku nad 15 let.

Současné šetření bylo realizováno agenturou ppm factum  ve spolupráci s  Českou marketingovou společností (ČMS), Českým sdružením pro značkové výrobky (ČSZV), vysokou školou BIBS  a POPAI.

TZ 1. část
TZ 2. část

01 03
02  05

 


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague