2012 prosinec - zasedání HV

Dne 5.12.2012 se sešel na pravidelném zasedání v překrásném předvánočním prostředí na Novotného lávce v Praze 1 Hlavní výbor České marketingové společnosti. Na programu bylo projednání Zprávy o činnosti ČMS za II. pololetí 2012, shrnutí výsledků hodspodaření za uplynulé období a vyhlídky do budoucna s předběžným plánem na rok 2013, informace o stavu příprav na soutěž Marketér roku 2012 a zprávy o dalších aktivitách jak prezidia ČMS, tak i regionálních klubů. Byla podána také informace o školícím projektu v rámci poskytnué podpory z ESF a o plánech na rok 2013, v e kterém grantová dotace skončí. V bohaté diskusi zhodnotili přítomní uplynulý rok, konstatovali, že přes nelehké období byl pro ČMS úspěšný a souhlasili s nastíněným programem do budoucna.
Všechny zásadní projednávané materiály budou v nejbližších dnech k dispozici na těchto www.

 04 01 
 09  07
 03  02
 05  06
 08  10

PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague